Rapport: Her bryder EU-parlamentarikere lobby-reglerne

Medlemmer af Europa-Parlamentet slipper rutinemæssigt af sted med at bryde parlamentets eget adfærdskodeks om interessekonflikter, siger en ny rapport.

Louis Michel fra Belgien kopierede 229 lobby-forslag og fremsatte dem som sine egne. (Foto: UNDP/hdptca © Wikipedia)

Det har ingen konsekvenser, når medlemmer af Europa-Parlamentet bryder det kodeks, som blandt andet skal forhindre interessekonflikter i parlamentarikernes omgang med lobbyister.

Det konkluderer en rapport fra tre organisationer, som kæmper for større åbenhed og regulering, når det gælder lobbyisme i EU-systemet.

Europa-Parlamentets såkaldte adfærdskodeks - code of conduct - trådte i kraft i 2012, efter den britiske avis Sunday Times påviste, at man kunne købe parlamentarikere til at fremsætte specifikke ændringsforslag til lovtekster i EU.

Ingen straf

Lobbyist-vagthundene hyldede dengang kodekset som et stort skridt i den rigtige retning. Men to år senere er begejstringen afløst af frustration.

Den nye rapport nævner en række eksempler med navngivne parlamentarikere, som - ifølge forfatterne - har overtrådt adfærdskodekset - uden at blive straffet af den eneste, som kan straffe: Europa-Parlamentets formand, den tyske socialdemokrat Martin Schulz.

I de fleste tilfælde rettede de pågældende parlamentarikere ind, efter sagerne var blevet offentlig kendt. Og det var tilsyneladende rigeligt for Martin Schulz.

Men rapporten fremfører det synspunkt, at politikerne alligevel burde være straffet. De havde jo overtrådt kodekset, lyder pointen.

Her følger tre eksempler fra rapporten:

Copy-paste af 229 ændringsforslag

I november 2013 kom det frem, at den liberale parlamentariker Louis Michel fra Belgien skrev med ført hånd, da han afleveret hele 229 ændringsforslag til EU's direktiv om databeskyttelse.

Ændringsforslagene var nemlig forfattet af lobbyister for teknologivirksomheder, som ønskede, at personlige data skulle beskyttes mindst muligt i direktivet.

Europa-Parlamentets eget udvalg for adfærdskodekset anbefalede, at Louis Michel skulle straffes for brud på kodekset. Men indstillingen blev afvist af Martin Schulz, fordi Michel havde indrømmet sin fejl, som han i øvrigt tilskrev en assistent.

Aktieoptioner for millioner

En anden belgisk parlamentariker, kristendemokraten Jean-Luc Dehaene, kom i søgelyset i maj 2012. Her kunne flere medier fortælle, at han havde modtaget aktieoptioner i bryggerigruppen ABinBev til en værdi af flere millioner euro.

Jean-Luc Dehaene havde ikke opgivet optionerne over for Europa-Parlament, sådan som han ellers skal i henhold til adfærdskodekset.

Det blev der rettet op på efter afsløringen, og det var endnu engang tilstrækkeligt for Martin Schulz.

Ubesvaret advokattitel

En nyere sag fra Frankrig handler om parlamentarikeren Rachida Dati fra det konservative UMP. Over for Europa-Parlamentet har hun opført, at hun har en bibeskæftigelse som “advokat”.

Historien melder dog ikke noget om, hvem der betaler hendes advokatløn på “over 10.000 euro om måneden”.

Franske medier siger, at arbejdsgiveren efter alt at dømme er energiselskabet GDF Suez - en forbindelse, der udgør en mulig interessekonflikt, eftersom Rachida Dati har siddet i et udvalg, som lovgiver på energiområdet.

Hverken den franske parlamentariker eller Martin Schulz har kommenteret anklagen.

Men den tidligere formand for Europa-Parlamentets udvalg for adfærdskodekset, tyske Gerald Häfner, har kraftigt antydet, at der var stor overensstemmelse mellem Rachida Datis arbejde i energiudvalget og GDF Suez' interesser.