Sådan beregner vi EU-skepticismen

Se her, hvordan vi kom frem til undersøgelsens resultat.

Andelen af EU-skeptiske medlemmer i Europa-Parlamentet er ikke steget helt så meget, som forventet. Det viser en undersøgelse, som DR Nyheder har lavet på baggrund af data fra valgforskere Kasper Møller Hansen og Martin Vinæs Hansen fra Københavns Universitet.

Beregnet EU-værdi

Undersøgelsen er baseret på en beregnet EU-værdi. Den viser, i hvor høj grad et parti er tilhænger af EU. En EU-værdi på 100 betyder, at partiet er stor tilhænger af EU, mens en værdi på 0 betyder, at partiet er stor modstander af EU. En værdi på 50 kan derfor betragtes som en neutral holdning til EU.

EU-værdien er beregnet af Kasper Møller Hansen og Martin Vinæs Hansen. Det har de gjort på baggrund af den europæiske partitest EU Vox, som det hollandske selskab Kieskompas står bag, og som de to danske valgforskere har bidraget til.

Du kan se testen her.

Partitest for hele Europa

EU Vox viser EU-borgerne, hvilke partier de er mest enige med, når det kommer til en række EU-spørgsmål.

Partitesten består af en række spørgsmål omhandlende relevante og aktuelle EU-problematikker. Partierne selv har ikke besvaret spørgsmålene i testen, derimod har forskere fra alle EU-landene kodet svarene ud fra de forskellige partiers valgprogrammer.

Ud af de mange spørgsmål i partitesten har de to danske valgforskere udvalgt seks sammenlignelige spørgsmål fra testen i henholdsvis 2009 og 2014, som alle giver en indikation af partiernes holdning til EU-samarbejdet. Det vil sige, i hvor høj grad partierne er for eller imod EU.

EU-værdien er beregnet på partiniveau og ikke for den enkelte kandidat, der opstillede til Europa-Parlamentsvalget.

Usikkerhed i tallene

En lille andel af medlemmerne af Europa-Parlamentet har ikke fået tildelt en EU-værdi, enten fordi de tilhører et parti, som ikke indgår i partitesten, eller fordi det ikke har været muligt at kode et svar på minimum tre af de udvalgte seks spørgsmål, hvorfor usikkerheden om partiets position bliver for usikker.

For cirka fem procent af Europa-Parlamentet har det ikke været muligt at beregne EU-værdien. Det vil sige, at antallet af skeptikere kan være højere end angivet. Det kan derimod ikke være lavere.

Da partiernes holdning til EU-samarbejdet er sket ud fra en kodning på baggrund af valgprogrammerne, er EU-værdien selvfølgelig forbundet med en vis usikkerhed, ligesom kodningen baserer sig på et begrænset antal spørgsmål.

Det er særlig partier med en EU-værdi tæt på 50, som kan indholde en usikkerhed omkring deres syn på deres europæiske samarbejde.

FacebookTwitter