Bag om Gaden: Sådan gjorde vi

Få her indblik i, hvordan regnestykkerne bag programmet "Gaden hvor det offentlige forsvandt" er skruet sammen.

I fire uger gennemlever en gade i Ikast et demokratisk eksperiment uden sidestykke. Beboerne melder sig ud af kommunen og overtager selv en stor del af de opgaver, som normalt bliver løst for dem. Værten er Klaus Bundgård Povlsen. (Foto: © Bjarne Bergius Hermansen, Type 1)

I DR-programmet "Gaden hvor det offentlige forsvandt" bliver en gade i midtjylland forvandlet til en selvstændig kommune i fire uger.

I eksperimentet får husstandene på Gaden kommuneskat tilbage, men skal til gengæld selv sørge for at dække de opgaver, som kommunen plejer at betale for.

Dog er hele programmet et eksperiment og et spil. Det betyder, at ingen af deltagerne reelt risikerer at miste nødvendige ydelser. Hvis ydelserne vælges fra af beboerne trækkes de ramte deltagerne ud af eksperimentet.

De skader, som DR tilfører gaden i eksperimentet, udbedres uden udgifter for Ikast-Brande kommune eller beboerne selv.

Herunder kan du se, hvilke valg DR har truffet i de udregninger, der ligger til grund for programmet.

SkatteindtægtGaden ligger i Ikast-Brande Kommune, og DR har derfor valgt at arbejde med gennemsnitsbetragtninger ud fra Ikast-Brande Kommunes budgetter for 2013. Alle udregningerne er lavet i samarbejde med økonomer i Ikast-Brande Kommune.

Den statslige udligningsordning indgår ikke i regnestykket, da øvelsen går ud på, at gaden skal klare sig selv og bære sin egen vægt.

Hver uge får de 21 husstande i programmet 1.050 kroner hver, som skal dække udgifter til de opgaver, kommunen plejer at løse for dem.

DR er kommet frem til beløbet ved at lægge indkomstskat og ejendomsskat sammen og trække de elementer fra, der ikke er omfattet af eksperimentet. Det er udgifter til børnepasning, folkeskole og beredskab. Derefter er beløbet blevet delt med antallet af husstande.

RegnestykketI detaljer ser regnestykket sådan her ud:

- I kommuneskat modtager Ikast Brande Kommune 1.423.612.000 kroner i 2013 - altså næsten halvanden milliard.

- Ejendomsskatten giver en indtægt på 75.643.000 kroner.

- Folkeskolen koster 363.039.000 kroner.

- Daginstitutionerne koster 166.371.000 kroner.

- Udgifter til beredskabet er 10.496.000 kroner.

Når udgifter til folkeskole, daginstitutioner og beredskab er trukket fra, er der 959.349.000 kroner tilbage i kommunekassen.

Deler man det beløb med de 17.702 husstande, der er i Ikast-Brande Kommune, får man et beløb på 54.194 kroner om året - svarende til knap 1.050 kroner om ugen pr. husstand.

Gadens udgifterUdgifterne på gaden er regnet ud på tre forskellige måder:

1) På de områder, hvor kommunen yder tilskud, er tilskuddet opgjort. Dét beløb afkræves gadens kasse, hvis de fortsat vil benytte det tilbud, som der er tale om. Det gør sig for eksempel gældende inden for sport og musikundervisning.

2) På særlige ydelser som hjemmehjælp er tallene regnet ud fra gennemsnitlige betragtninger efter samme princip som udregning af Gadens sparede skat.

3) Endelig er der de ydelser, som Gaden selv køber. Her er alle priser markedspriser og indhentet af gadens beboere.

Sådan bruger gaden pengene

I første program bruger Gaden pengene sådan her:

- Affald: 1.568 kroner (Prisen er på Gadens egen leverandør)

- Førtidspension: 9.150 kroner. (Beløbet er det, som Gadens førtidspensionist får udbetalt for fire uger)

- Bortskaffelse af storskrald: 150 kroner (Prisen er på Gadens egen leverandør)

- Hjemmehjælp 350 kroner (Gaden købte én time hos en privat hjemmehjælp)

- Fritidsaktiviteter: 1.950 kroner. (Ikast-Brande Kommune bruger hvert år godt 21 millioner kroner på støtte til idrætsforeninger. Divideret med antallet af husstande i Ikast-Brande kommune betyder det, at gadens udgift er 1.950 kroner)

- Tandregulering: 8.440 kroner. (Gaden har fire børn, som er i gang med et bøljeforløb hos den kommunale tandpleje. Et samlet forløb koster i gennemsnit 32.000 kroner og løber over 15 måneder. Det er regnet ned til en månedspris på 2.110 kroner pr. barn)

- Musikskole: 200 kroner (Gaden valgte at yde tilskud til musikundervisning på 100 kroner pr. barn pr. måned)

Første del af "Gaden hvor det offentlige forsvandt" blev sendt onsdag 20.40. Du kan se eller gense det på dr.dk. Andel del bliver sendt torsdag 14. november 20.30 med efterfølgende debat.