Brevstemmer koster kommuner kassen

Kommunerne har været flittige med at lukke valgsteder for at spare penge. Men det viser sig nu, at det kan blive dyrt.

Det er både dårligt og dyrt at få borgerne til at brevstemme, men det er konsekvensen efter lukningen af hundredevis af valgsteder.

Hundredevis af små valgsteder rundt om i Danmark er lukket de seneste par år i et forsøg på at spare kommunale kroner.

Men det er en beslutning, der nu kan vise sig at blive utrolig dyr for kommunerne.

- En brevstemme koster omkring 100 kroner i omkostninger, mens en normal stemme på valgdagen koster omkring 25-30 kroner. Brevstemmer er altså omkring tre gange så dyre, vurderer kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie - og Journalisthøjskole.

Pengene går blandt andet til administration, fordi brevstemmerne skal håndteres, daglister skal revideres og meget andet. Det koster penge til personale.

Dårlig retning at brevstemme

Roger Buch mener, at kommunernes opfordring om at få danskerne til at brevstemme er forfejlet.

- Alle undersøgelser viser, at det er en dårlig idé. Det er langt mere kompliceret at brevstemme, fordi man starter med en blank stemmeseddel og så selv skal fylde ud.

- Det er nemmere at gå hen på et valgsted, få en liste stukket ud og så sætte sit kryds. Men når valgstedet er nedlagt, er muligheden der ikke mere, uddyber kommunalforskeren.

Frygter at landsbyboere fravælger valget

Aalborg Kommune er landets fjerdestørste kommune med ca 204.000 indbyggere. Kommunen har lukket næsten halvdelen af de lokale valgsteder fra 61 til 30.

Her er det ifølge det lokale medlem af Landdistrikternes Fællesråd et kæmpeproblem, at de små valgsteder er lukket især på landet.

- Jeg er bekymret for, at landboerne som en modreaktion siger "hvad skal det nytte" og nægter at stemme til kommunalvalget i år og i stedet lader det være op til byboerne, siger Jørgen Folkvang fra Landdistrikternes Fællesråd, som kæmper for at holde liv i landdistrikterne.

Opfordring: Åbn de små valgsteder

Han er forundret over, at politikerne valgte at lukke de små valgsteder for at spare penge. Nu viser det sig så, at den besparelse er reduceret netop fordi, det er så dyrt med brevstemmer.

- Man har ikke sparet noget som helst, og jeg vil gerne opfordre politikerne til at rulle de besparelser tilbage.

Jørgen Folkvang mener, det er vigtigt, at alle borgere skal have mulighed for at stemme tæt på bopælen.

- Vi vil gerne stemme i vores små, lokale valgsteder, og der er altså mange stemmer at gøre med. Vi er godt og vel 70.000 borgere, der bor på landet i Aalborg Kommune, og vi har også noget at skulle have sagt, forklarer han.

Kan koste ældre stemmer

Kommunalforsker Roger Buch mener, at det er er paradoks, at lokalpolitikerne på den ene side kæmper for at få valgdeltagelsen op ved blandt andet ved at opfordre til at brevstemme - men samtidig gør det mere besværligt for vælgerne at sætte deres kryds ved at lukke valgsteder.

- Der er ingen tvivl om, at mange borgere lader være med at stemme, når valgstederne er lukket. Det kommer til at ramme socialt skævt og gå ud over blandt andet ældre mennesker, fordi de ikke er mobile.

I alt er 23 procent af landet valgsteder lukket siden 2005. Det viser en opgørelse fra KMD.

#kv13

Facebook
Twitter