Danmarkskort: Her er jorden giftig

Klik ind på Danmarkskortet og se, hvor de 15.000 grunde, der ifølge regionernes oplysninger er forurenet, ligger.

Er din grund forurenet? Eller er legepladsen? Nu kan du selv undersøge det ved at klikke ind på DR's Danmarkskort over jordforurening.

DR's Nyheders Databaseredaktion har ved hjælp af Danmarks Miljøportals kort, Arealinformation, og aktindsigt hos de fem regioner samt Bornholms regionskommune skabt et komplet Danmarkskort over den jordforurening, som myndighederne på nuværende tidspunkt kender til.

I alt er 15.000 grunde giftige i en grad, så det kan være skadeligt for grundvand eller menneskers sundhed - og andre 14.000 grunde er under kraftig mistanke for jordforurening.

Guide til farverne

De grunde, der er under mistanke for at være forurenede er det, som myndighederne kalder V1-kortlagte arealer. De er vist på Danmarkskortet som GULE arealer.

De grunde, der er undersøgt nærmere og fundet konkret forurenet, kalder myndighederne V2-kortlagte arealer. De er vist på Danmarkskortet som ORANGE arealer.

Du kan klikke på de ORANGE arealer og få flere detaljerede oplysninger om hvad myndighederne på nuværende tidspunkt ved om netop den matrikel.

Er en grund kortlagt som V1 eller V2 betyder det ikke nødvendigvis, at jorden udgør en sundhedsrisiko.

Store forureninger

Kortet indeholder mulighed for at fremhæve de Dyreste Giftgrunde. Det er betegnelsen for de grunde, som myndighederne kalder 'store jordforureninger' - forureninger, hvor omkostningerne til afværge og/eller oprensning vurderes at koste mere end 10 millioner kroner.

I alt har Databaseredaktionen via regionernes egen oplysninger lokaliseret 135 'store jordforureninger'.

Der er 8 af de i alt 135 lokaliteter, der kategoriseres som 'store forureninger', der ikke vises på Danmarkskortet. Det skyldes, at matrikeloplysningerne har ikke været tilgængelige.

Naturen er forurenet

Kortet indeholder mulighed for at fremhæve 'Natur'. Det er betegnelsen for arealer, som myndighederne kalder 'Natura 2000'. I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder, der tilsammen dækker et område, der svarer til Fyn med omliggende øer.

Natura 2000-områderne omfatter habitat-, fuglebeskyttelses- og ramsarområder, og de er udpeget for at beskytte udvalgte arter og naturtyper. Grundlaget for Natura 2000 er EU's fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatdirektiv. Direktiverne pålægger EU's medlemslande at bevare udvalgte arter og naturtyper.

Der hvor et Natura 2000 område lapper over en grund, der er kortlagt enten som V1 eller V2, er der grund til at forvente, at regionerne inden for de kommende 4-5 år må foretage yderligere undersøgelser med henblik på at leve op til den nye forpligtelse til at sikre ren natur i områderne.

Læs mere om hvad du kan gøre, hvis din grund er forurenet hos de enkelte regioner eller i DR's Guide.

Danmarkskortet over giftgrunde kan ikke ses på DR Nyheders App eller mobilsite. Vi henviser til desktop-versionen af DRs mobilsite.

#RV13

FacebookTwitter