Henry Schou: Bornholmertunnel er et luftkastel

Der skal ikke bruges skattekroner på at undersøge muligheden for en tunnel. Det er et urealistisk projekt, mener Henry Schou Madsen (S).

Henry Schou Madsen (S) vil ikke arbejde for, at staten skal betale for en forundersøgelse af en Bornholmertunnel. (Foto: Torsten Raagaard © DR Bornholm)

Formand for Beskæftigelsesudvalget, Henry Schou Madsen, vil under ingen omstændigheder arbejde for, at der skal bruges skattekroner på en forundersøgelse af en tunnel til Bornholm.Det skriver han i et åbent brev til kommunalbestyrelsen og Foreningen Bornholmtunnel.- Har andre lyst til at bruge to-cifrede millionbeløb på undersøgelser, der sandsynligvis bare vil vise at en tunnel er urealistisk - så gerne for mig, lyder det fra socialdemokraten.- Jeg mener vi på Bornholm skal enes om at kæmpe for at opnå trafikal ligestilling via de forbindelser vi har i dag, og ikke sprede indsatsen ud på projekter, som jeg middelbart anser for urealistiske luftkasteller, mener Henry Schou Madsen.Det er Foreningen Bornholmtunnel, der har bedt lokalpolitikerne arbejde for, at staten skal betale for at undersøge muligheden for at bygge en tunnel mellem Sverige og klippeøen.

I foråret stemte et flertal i kommunalbestyrelsen nej til en resolution om, at kommunen skulle bede staten undersøge muligheden for at bygge en tunnel.#bornholmpol

Facebook
Twitter