Jorden er giftig: 50 år før giftige grunde er renset

Det vil tage myndighederne 50 år at rense de cirka 15.000 forurenede grunde i Danmark, vurderer regionerne.

Der kommer til at gå mindst 50 år, før alle giftgrunde er renset med regionernes nuværende budget, mener formand for Danske Regioner Bent Hansen (A)

De giftige gule og orange prikker ligger tæt på det Danmarkskort over jordforurening, som DR Nyheders Databaseredaktion netop har offentliggjort.

Hver prik er potentielt en stor udgift for det offentlige. Lige fra Skrillinge Strand ved Middelfart, hvor oprensning af tjæreholdig jord forventes at koste 14 millioner kroner, til Østre Gasværk på Østerbro i København, hvor en eventuel oprensning vil koste mellem 200 og 300 millioner kroner.

Men med et årligt budget på godt 420 millioner kroner til at dække alle udgifter vedrørende jordforurening i alle fem regioner tilsammen, har oprensningen af Danmarks giftige jord lange udsigter.

Faktisk er det mest realistiske bud fra regionerne, at det kan tage op til 50 eller 60 år før man har renset den jord, som man i dag ved er nødvendig at rense. Det fremgår blandt andet af seneste indberetning til Miljøministeriet fra Region Hovedstaden.

Og det er langt fra tilfredsstillende, mener formanden for Danske Regioner Bent Hansen (A):

- Det er svært. Inden for de økonomiske rammer, der er nu, er vi nok færdige om 50-60-70 år. Det er for lang tid. Der er ingen, der kan forstå det. Kan det virkelig passe? Ja, sådan som det ser ud i dag, siger han.

Regionernes budget til rensning af forurenet jord 2012 (Foto: Mads Rafte Hein © DR)

Det virker urimeligt

For de embedsmænd, der til hverdag sagsbehandler alle boligejernes og borgernes henvendelser om jordforurening, er det heller ikke tilfredsstillende, at se pengene slippe hurtigere op end problemerne end bliver løst.

- Når man konstaterer, at det, med de ressourcer vi har til rådighed, vil tage 50 år at komme omkring de mange grunde, hvor det er nødvendigt, så kan det virke lidt urimeligt, at det skal tage så lang tid, siger kontorchef Hans Fredborg fra Region Midtjylland.

For ham er svaret imidlertid ikke alene at få flere midler fra finansministeriet til regionernes jordforureningsindsats.

- Det er en kombination af, at vi bliver dygtigere, mere effektive, at der findes nye og billigere metoder – og flere midler, siger Hans Fredborg.

Som at tisse i bukserne

Hos Danmarks Naturfredningsforening, der længe har fulgt jordforureningsindsatsen i Danmark, er man til gengæld slet ikke i tvivl om, at der skal flere midler til.

- De her 400 millioner kroner, de rækker som en skrædder i helvede. Vi skal have mindst fem milliarder kroner for at få det værste ud af verden, siger Christian Poll, der er miljømedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Regionernes budget til rensning af forurenet jord 2012 (Foto: Mads Rafte Hein © DR)

For 50 år er for lang tid at vente, mener Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er ikke smart at udskyde for mange af forureningssagerne. Nogle af giftstofferne spreder sig af at ligge i jorden længere tid og øger på den måde forureningen, så det bliver bare dyrere, jo længere vi venter, siger Christian Poll, der samtidig understreger, at der hvor man faktisk bruger penge på at gøre en indsats, gør man en rigtig god indsats.

Skal al grundvand kunne drikkes?

Dansk Industri repræsenterer en del af de virksomheder, der i sin tid forårsagede forureningen, som man nu rydder op.

- Man kan altid ønske sig, at der bliver oprenset mere, hurtigere. Men man skal være sikker på, at den løsning man vælger, er den mest hensigtsmæssige udnyttelse af ressourcerne, siger Morten Løber, chefkonsulent for Miljø i Dansk Industri.

Han mener, at man bør vurdere om for eksempel al vand og jord skal være 100 procent rent. Nogen gange kan vandet udnyttes til andre formål, for eksempel afkøling i industrien, hvor det ikke behøver at have en kvalitet, så det kan drikkes.

Samtidig påpeger Morten Løber, at man kan bygge oven på forurenet jord på en måde, hvor udluftningen sikrer, at det ikke er sundhedsmæssigt farligt at opholde sig i bygningen selv om jorden er forurenet.

Derfor opfordrer DI til man tænker i løsninger, der er mindre ressourcekrævende end den fulde oprensning af forurenet jord, hvor det ikke er absolut nødvendigt.

Nye prioriteringer og nye metoder er også nødvendigt, hvis man spørger formand for Danske Regioner, Bent Hansen (A):

- Hvis vi er heldige, så finder vi nye metoder til at gøre det enklere at få ryddet op og klare det på et lavere omkostningsniveau, siger han.

#RV13

Facebook
Twitter