Kræftfremkaldende gift afspærret med rafter og trådhegn

Nødebo Krat er forurenet med tonsvis af giftigt arsen. Regionerne kan ikke magte alle de store jordforureninger, hvorfor nogle får lov til at ligge hen på ubestemt tid.

- Jeg ville ikke spise svampe plukket på den grund, siger Christian Poll fra Danmarks Naturfredningsforening. (Foto: Bo Elkjær © DR)

Porten er banket sammen af brædder og trådhegn og låst med en ny hængelås og en gammel, rusten jernkæde. Helt overflødigt er der også bundet en tynd stump blåt nylontov rundt om låsen. Inde bag det spinkle hegn ligger en af Danmarks største forureninger - Nødebo Krat.

I alt er der mere end 130 store forureninger i Danmark. Nødebo Krat er én af de værste.

- Der er områder derinde, hvor der er helt dødt. Der er områder, hvor der ikke kan gro noget, siger Christian Poll, der er miljøpolitisk medarbejder ved Danmarks Naturfredningsforening.

Gammel synder

DR Nyheder har sat Christian Poll stævne ved hegnet ind til Nødebo Krat. Inde bag hegnet fortæller skilte, at der er adgang forbudt. Skiltene er nye. Forureningen er gammel.

- Vi står midt i en skov og den her grund den indeholder pletter, hvor der ikke har groet noget i 40 år.

Det var træimprægneringsfirmaet Collstrop der i sin tid forurenede grunden.

- Det her er én af de forurenede grunde i Danmark, som regionerne har ansvaret for at rydde op. Her har været en imprægneringsvirksomhed. Der er alle mulige giftige ting i grunden, for dengang der pladrede man bare tingene ud på jorden. Det er tungmetaller, arsen, krom, kobber og tjærestoffer, det der hedder PAH-forbindelser, forklarer Christian Poll, der har studeret grundens historik grundigt.

Siver langsomt mod Esrom sø

Ifølge en opgørelse, som Folketinget fik i 2010, er grunden forurenet med cirka 35 tons arsen, cirka 5 tons krom og cirka 7 tons kobber.

Det terrænnære grundvand er forurenet med arsen og det siver ud i grøfterne. Giften siver dog ikke ned i det dybereliggende grundvand og giften siver kun meget langsomt i retning af Esrom sø i nærheden. Ifølge den seneste undersøgelse vil giften først nå søen om 500 år.

Derfor vælger myndighederne i første omgang at lade giften ligge.

- Det er voldsomme mængder. Arsen er et giftigt stof. Vi kender det fra arsenik, som vi har hørt mange historier om. Det er meget gift på et lille område.

Christian Poll trækker lidt i trådhegnet om giftgrunden. Et enkelt sted er hegnet trykket delvist ned - muligvis på grund af efterårsstormen for nogle uger siden.

- Hegnet ser ud som om, det er lavet for mange år siden. Folk, der færdes i skoven, kan jo lige kravle over, og så kan man komme til al den giftige jord, der ligger derinde.

Ville du plukke svampe derinde?

- Jeg ville jo nok gerne plukke dem. Men jeg ville ikke spise dem. Jeg ved ikke, hvor meget gift de har optaget. Men jeg ville ikke turde tage chancen.

Nu bliver Nødebo forsøgsgrund

Giftgrunden i Nødebo Krat hører under Region Hovedstaden, der er absolut topscorer med flest af de store jordforureninger i Danmark. Ifølge en optælling, foretaget af DR Nyheders Databaseredaktion, er der 60 store jordforureninger i Region Hovedstaden.

Lars Gaardhøj er formand for Region Hovedstadens miljøudvalg. Han fortæller til DR Nyheder, at regionen nu har afsat midler til at forsøge at rense giftgrunden i krattet op.

- På det seneste budget har vi afsat 2,2 mio. kroner til en forsøgsordning, hvor vi vil prøve at finde ud af, hvordan vi kan rense den arsen, der ligger på grunden, op, siger Lars Gaardhøj (S).

I alt anslår regionerne og miljøstyrelsen, at det samlet vil koste mellem 200 og 300 millioner kroner at rense grunden bag det spinkle trådhegn.

Collstrop har ikke ønsket at kommentere.

Store forureninger giftgrunde (Foto: Mads Rafte Hein © DR)

#kv13 #rvhovedstaden

Facebook
Twitter