Region Nordjylland samarbejder på tværs af partier

Toppen af Danmark gør klar til et jævnbyrdigt præsidentvalg mellem A for Astman og V for Jess V.

Regionsrådsformand Ulla Astman (S), Region Nordjylland, ved første spadestik til Nyt Aalborg Universitetshospital, 18. oktober 2013. (Foto: Christopher Bering Baden © DR Nordjylland)

Hvad er på spil i kommunen?

Det reelle præsidentvalg står mellem den nuværende regionsrådsformand, Ulla Astman (A) og Venstres nye spidskandidat, Jess V. Laursen.

Ulla Astman overtog formandsposten i 2007 efter Orla Hav, der blev valgt til Folketinget. Dengang havde Socialdemokraterne flere end 21 mandater og absolut flertal. Men i 2009 blev partiet afhængig af andres støtte, og spørgsmålet er, om faldet fortsætter.

Hvad er de vigtigste valgtemaer i kommunen?

Ulla Astman har netop sat spaden i jorden, og sat gang i byggeriet af regionens ny universitetshospital i Aalborg Øst. Alle er glade over udsigten til det store sygehus.

Derimod knurres der over lægemangel i regionens yderdistrikter. Regionen forsøger at centralisere læger i sundhedshuse, og samtidig ulmer kritikken over ny nedskæringer på regionens sygehuse, der samtidig pålægges effektiviseringer.

Hvad er kommunen kendt for?

Region Nordjylland består af 11 kommuner - kommunerne i det tidligere Nordjyllands Amt samt Morsø og Thisted. Regionen er regional myndighed for 580.000 nordjyder.

Hvad har optaget borgerne siden sidste valg?

Regionsrådets arbejde har været præget af samarbejde på tværs af partier. Måske fordi alle partier - til sidst - blev inddraget i konstitueringen og fik udvalgsposter. Alle budgetter er lagt med brede forlig. Kun løsgængeren Allan Busk var ikke med i dette års budgetforlig.

Der har ikke været de store slagsmål om overordnede sager - det skulle da lige være linieføringen af en tredje Limfjordsforbindelse. Men her peger et stort flertal på en statslig finansieret forbindelse over Egholm. Selv beslutningen om at bede Falck drive lægehuse i Thisted og Hurup (i Thisted Kommune) har ikke kunnet hidse gemytterne op.

Ellers har der kun været mindre partipolitiske debatter om emner som f.eks: Ambulancedækning i yderområder - Ventetider på sygehusene - Decentral sygehusstruktur - Privathospitaler kontra offentlige sygehuse - Overenskomst med praktiserende læger

Hvordan gik det seneste valg?

Socialdemokraterne fik navn på 17 medlemmer af 41 til regionsrådet, men mistede sit flertal. Ulla Astman søgte - og fik - støtte fra alle partier undtagen Venstre. Derfor blev næstformandsposterne besat af de konservative (4) og SF (4).

Siden meldte Venstre (12) sig også under fanerne, men da var næstformandsposterne besat. B (1) og O (3) blev også repræsenteret, hvorimod Kristendemokraterne, Centerpartiet, Borgerlisten Nordjylland og Enhedslisten ikke blev valgt.

Hvordan forventer vi, at valget går?

Ulla Astman har mange kort på hånden - tilsyneladende. Hun har styret regionen i fire år og sejlet skuden uden om alle skær. Desuden tegner hun regionen i medierne - og er også kendt for sin rolle som formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner.

Ikke mindst i forbindelse med overenskomstforhandlinger med Praktiserende Lægers Organisation. Hun kan også have fordel af, at Jess V. Laursen er ny spidskandidat for Venstre som afløser for Birgitte Josefsen, der ikke genopstiller.

Købmanden og frugtavleren Jess V. Laursen fra Skelund i regionens syd-østlige hjørne blev overraskende valgt som spidskandidat, og spørgsmålet er, om den forholdsvis ukendte Jess V. Laursen kan øge Venstres stemmetal. En aktuel meningsmåling (Jysk Analyse for Nordjyske Stiftstidende) siger ja.

I år er det 35 år siden, at Venstre sidst havde førertrøjen på i Nordjylland: Dengang blev Grete Kirketerp amtsborgmester i Nordjylland, i øvrigt Danmarks første kvindelige amtsborgmester.

På listen af lister finder vi Danskernes Parti, Kommunisterne og Stop Islamiseringen af Danmark.

Se stemmesedlen for Region Nordjylland.

#kvnord #rvnord

Facebook
Twitter