Region sylter mistanke om giftige grunde

Region Hovedstaden forhaler kortlægning af mulige giftgrunde af frygt for at blive ”lagt ned” af krav fra boligejere, der vil have grunden nærmere undersøgt inden for et år. Formanden for regionens miljøudvalg afviser kritikken

Region Hovedstaden har besluttet at udnævne færre grunde som mistænkt for jordforurening for at undgå, at grundejere kan kræve jorden kortlagt inden for et år. (© DR)

Boligejerne har krav på at få at vide, om deres egen grund er forurenet. Det har politikerne på Christiansborg sikret. Men før de kan kræve den ret, skal regionerne kortlægge grunden som mistænkt for forurening. Og den mistanke har Region Hovedstaden besluttet at holde for sig selv ind til, der er ressourcer til at leve op til boligejernes retskrav.

- Regionen kalder det ”at tilpasse antallet af 'mistanke-kortlægninger”. Det må være new speak for, at kassen er tom, ”sejl jeres egen sø”, siger formanden for Danske Boligadvokater Jan Schøtt-Petersen, og tilføjer:

- Det er ikke ulovligt at prioritere, men hvis Regionen helt undlader at undersøge, så svigter man i hvert fald de intentioner, som ligger til grund for jordforureningsloven og den miljøpolitik, som hviler på et bredt politisk grundlag. Det er i hvert fald en amoralsk prioritering.

Ikke råd til alle giftgrunde

Hvis en grund ligger på en gammel losseplads eller et nedlagt renseri, så har regionen pligt til at kortlægge arealet som V1 – begrundet mistanke om at jorden er forurenet.

Herefter skal regionen sende et brev til ejerne af grunden og gøre opmærksom på, at grunden er mistænkt for at være forurenet.

Hvis boligejeren ønsker konkret svar på, om jorden rent faktisk er forurenet, så har han krav på at få det undersøgt inden for et år.

Og det er der rigtig mange boligejere, der gerne vil. Så mange, at det i nogle regioner udgør en udfordring for økonomien.

Det har nu fået den største af de fem regioner til at tage drastiske midler i brug. Regionen skriver nemlig sort på hvidt i den seneste indberetning til Miljøministeriets Depotråd, at kortlægningen af grunde, der kan mistænkes for at være forurenet, nu sættes i bero for at undgå en overbelastning fra boligejere, der kræver deres grunde undersøgt.

”Boligejernes særlige ret til en undersøgelse betyder derfor, at regionen må tilpasse antallet af 'mistanke'-kortlægninger til de ressourcer, regionen har til rådighed til undersøgelser. Ellers risikerer regionen at være nødsaget til kun at undersøge forurening på boliggrunde, hvor risikoen ofte er i kontakt med forurenet jord i haven, på bekostning af især den indsats som skal sikre drikkevandet,” skriver Region Hovedstaden.

Regionen tilføjer desuden, at erfaringen er, at en gennemgang og vurdering af omkring 600 grunde resulterer i, at der årligt kommer 60-80 anmodninger fra boligejere om en konkret undersøgelse af deres grund.

Vi prioriterer drikkevand

De fem regioners samlede budget til jordforurening udgør blot 420 millioner kroner årligt. Til sammenligning budgetterer regionerne med knap 100 milliarder kroner til sundhedsområdet – altså 238 gange så mange penge. Derfor skal regionspolitikerne lave en benhård prioritering af, hvilken indsats der er vigtigst.

Sylter I borgerne?

- Det er ikke tilfældet, siger Lars Gaardhøj (A) formand for Miljøudvalget i Region Hovedstaden.

- Det er vores ærinde hele tiden at have fokus på de forureninger, der truer grundvandet. Det har i første omgang været de lidt større forureninger. Det har primært været renserier og autoværksteder, hvor de har anvendt klorerede opløsningsmidler, der kan sive ned i grundvandet og som er kræftfremkaldende. Det er ikke for at forklejne boligejernes problemer.

Der skal være en balance, for jeg er enig i, at det ikke skal være sådan, at vi decideret sylter boligejernes forureninger. Det er ikke intentionen.

Formanden for Danske Boligadvokater siger, at I lader borgerne sejle deres egen sø?

- Det har ikke på nogen måde været det politiske signal til det arbejde, der foregår. Der er bred opbakning til at få kortlagt København og Frederiksberg. Men det er klart, at vi har haft meget højt fokus på de store drikkevandsreserver uden for den tætte bebyggelse. Det betyder at København og Frederiksberg er blevet nedprioriteret i hvert fald i forhold til kortlægning. Men det er sket ud fra en faglig vurdering.

- Der er for få penge til den her opgave. Vi bruger i Danmark 420 millioner kroner om året på oprensninger. Men danskerne bruger årligt to milliarder kroner på drikkevand i flasker.

Danskerne vil gerne købe rent vand på flaske. Men danskernes stat - uanset om den er rød eller blå - har lidt svært ved at finde penge til at beskytte vores drikkevandsreserver, siger Lars Gaardhøj (A) formand for Miljøudvalget i Region Hovedstaden.

Lars Gaardhøj siger, at Region Hovedstaden nu er stort set i mål med at kortlægge forureningerne i de dele af regionen, hvor der er drikkevandsreserver.

Derefter prioriterer hovedstadspolitikerne at få kortlagt omegnskommunerne, og det vil være afsluttet i 2017, forklarer Lars Gaardhøj.

Radikale: Strudsepolitik

Men Region Hovedstaden er for langsom til at få kortlagt de forurenede grunde i København, mener regionsrådsmedlem fra De Radikale Charlotte Fischer:

- Lige nu er det ren strudsepolitik, hvor vi vælger ikke at vide noget. Det vil sige, vi ikke kortlægger, og dermed undgår oprensninger, siger Charlotte Fischer (B).

Hun mener, at regionen bør finde nye finansieringsveje.

- Det duer ikke, at borgerne i vores by hænger i uvidenhed. Mit forslag er, at vi bringer den kommunale vandafgift i spil. Hvis København og Frederiksberg Kommune vil være med til at hæve den, og dermed skrabe ekstra penge hjem, så bør region Hovedstaden også prioritere at komme i gang, siger hun.

Svigter miljø og boligejere

Ifølge Danske Boligadvokater svigter regionen med den nuværende prioritering både miljø og boligejere.

- Det er først og fremmest miljøet, der svigtes. Hvis registrering på grundlag af mistanke er velbegrundet for at beskytte miljøet, er det ubehageligt for os alle, at registrering sættes i bero af budgetmæssige årsager, siger boligadvokat Jan Schøtt-Petersen, og tilføjer:

- Men det er også konkret urimeligt overfor boligejerne. Står man for at skulle sælge, kan man risikere en erstatningssag, hvis det engang ad åre konstateres, at der er forurening på grunden. Regionerne skylder os alle at prioritere indsatsen for at finde de boligejendomme, som kan være forurenede på grund af tidligere anvendelse.

Formanden for Danske Boligadvokater mener, at der enten bør tilføjes flere ressourcer til regionernes miljøindsats, eller:

- Man bør se nærmere på, om området bør tages ud af hænderne på regionerne, hvis de ikke kan levere varen.

#rv13 #kbhpol

Facebook
Twitter