Regionerne kræver statstilskud til giftig natur

Nye krav til ren jord i vand- og naturområder, får regionspolitikere til at kræve flere penge fra staten. Men miljøministeren vil ikke love noget.

Carl Holst, regionsrådsformand Region Syddanmark vil have flere penge fra regeringen til at rense de forurenede naturområder. (Foto: Morten Rønnelund © DR Fyn)

Med et budget på bare 420 millioner kroner årligt er der langt til ren jord på de 15.000 forurenede grunde, som regionerne kender til i dag, og som DR Nyheders Databaseredaktion har kortlagt.

Ind til nu har regionerne haft pligt til at prioritere grundvand, børn og boliger højest, når de skal vælge, hvor pengene skal bruges på oprensninger af giftig jord. Men fra 1. januar 2014 skal sårbare vand- og naturområder prioriteres lige så højt. Det får nu regionspolitikerne til at kræve flere penge fra staten til at følge med den nye ekstra indsats.

Som næstformand for Danske Regioner, Carl Holst (V) siger:

- Hvis vi bliver nødt til at rense arealer af hensyn til natur og overfladevand, vil det indgå i forhandlingerne med Miljøministeriet.

Giftgrunde store forureninger (Foto: Mads Rafte Hein © DR)

Økonomien skal genforhandles

Lars Gaardhøj (S), formand for miljøudvalget i Region Hovedstaden, er lidt mere klar i sit krav:

- Det bliver simpelthen nødvendigt, at økonomien bliver genforhandlet med staten. Der må de tilføre regionerne nogle midler.

Kravet er først aktuelt, når regionerne har kortlagt hvilke områder af naturen, det er nødvendigt at oprense. Og den proces kommer til at løbe frem til 2019. Først derefter bliver regionerne presset økonomisk.

- Nu har vi en periode fra 2014 til 2019, hvor vi skal ud og kortlægge alle de gamle lossepladser, der ligger og lækker gift ud. Hvad er det for en udfordring, vi står overfor? Truer det grundvandet, eller er det ødelæggende for naturen? Det skal vi finde ud af. Men når vi har fået kortlagt alle de forureninger, så kommer vi til at stå overfor en meget stor regning, siger Lars Gaardhøj (S).

Millionregning ligger gemt i natur

Miljøministeren mener dog, at regionerne skal tage det roligt ind til videre.

- Regionerne har fået fem år til at finde ud af, hvilke forureninger der truer vores vand- og naturområder, og det forventes at koste under 5 procent af de samlede midler til jordforurening. Det er for tidligt at sige noget om, hvad der er brug for efter 2019, siger miljøminister Ida Auken (SF).

DR's kortlægning af forurenede grunde indikerer dog, at der er tale om store regninger. 534 kortlagte giftgrunde er nemlig placeret i et område, der er klassificeret som sårbar natur – såkaldt Natura 2000.

En af de forureninger, der indtil nu ikke er blevet prioriteret, er en gammel tjæreplads i fiskerlejet Kerteminde. Men tjærepladsen ligger i et naturområde, og derfor skal regionen prioritere forureningen efter 1. januar 2014.

Det er tidligere blevet anslået, at det vil koste 10 millioner kroner at rense tjærepladsen op.

- Arealet vil indgå i regionens screening af behovet for en indsats af hensyn til natur og overfladevand, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

”Det må de selv finde ud af”

Men selv om grunden i sidste ende kommer på listen af nødvendige oprensninger, skal regionerne ikke regne med flere penge til den nye indsats fra miljøministeren.

Region Syddanmark har nogle meget store opgaver med Grindsted-værkets forureninger, Banegravsdepotet, Kærgaard Plantage. Fordi de er meget store, meget dyre og meget komplicerede, er der er andre opgaver, der nedprioriteres som for eksempel nogle strande i naturområder. De skal så prioriteres nu?

- Ja det er rigtigt. Det er regionernes opgave at finde den rigtige rækkefølge at gøre de her ting på. Det eneste, vi har sagt er, at folkesundhed og grundvand skal prioriteres. Så må regionerne finde ud af, hvilken rækkefølge de vil gøre tingene i derefter, siger miljøministeren til DR Nyheder.

#rv13