Anker så stort på sikkerhedsrisiko

PET har tidligere - forgæves - advaret om, at en politiker ville være sikkerhedsrisiko som minister.

Tidligere statsminister Anker Jørgensen udnævnte minister trods advarsel fra PET. (© Type 1)

Når myndighederne nu rejser tvivl om en kommende ministers sikkerhedsgodkendelse, så er det ikke første gang i den nyere danmarkshistorie.

Da den daværende statsminister Anker Jørgensen (S) i 1981 ville udpege Ole Espersen (S) til justitsminister, advarede Politiets Efterretningstjeneste (S) mod udnævnelsen.

Anså Espersen for en sikkerhedsrisiko

PET-Kommissionen beskriver i sin beretning, at PET anså Ole Espersen for en sikkerhedsrisiko.

Det skyldtes, at han fire år forinden, i januar 1977, var havnet i efterretningstjenestens register efter et møde på restaurant Rio Bravo i København med den sovjetiske ambassadefunktionær Nikolaj Gribin, der var KGB-officer.

Samtidig modtog PET oplysninger fra dobbeltagenten Oleg Gordijevskij om, at KGB i mindst tre år havde haft Ole Espersen som mål for en hvervning.

Dæknavn Ervin

Den danske politiker havde allerede fået dæknavnet Ervin, og det var netop disse østkontakter, der gjorde, at PET anså ham for en sikkerhedsrisiko.

Fire dage før udnævnelsen af Ole Espersen, den 16. januar 1981, havde PET samlet seks dokumenter om den kommende minister.

De indeholdt blandt andet oversigter over hans kontakter med Nordkorea, en rejse til Sydkorea, møderne med KGB-officerer samt Ole Espersens menneskerettighedsaktiviteter. Blandt andet hans medlemskab af det såkaldte Chile-Tribunal.

Oplysninger fra Anker Jørgensens privatarkiv viser, at han af den grund havde betænkeligheder ved udnævnelsen, men alligevel valgte at udpege Ole Espersen som justitsminister.

Valgt på kvalifikationer

Formentlig fordi statsministeren vægtede de faglige kvalifikationer over de sikkerhedsmæssige aspekter, vurderer PET-kommissionen.

Efter udnævnelsen blev det aftalt mellem Anker Jørgensen og Justitsministeriets departementschef, Niels Madsen, at den nye justitsminister ikke skulle orienteres om dobbeltagenten Oleg Gordijevskij.

Selv hørte Ole Espersen først om advarslen mange år senere i forbindelse med PET-Kommissionens beretning.

/ritzau/