Stor uenighed om lovgivning for prostitution og kvindekvoter

kvindekvoter, prostitution og barselsorlov var på programmet, da Venstres og SF's ligestillingsordførere mødtes i DR Update.

Ligestillingsminister Lykke Friis og SF ligestillingsordfører Pernille Vigsø Bagge debatterer ligestilling med indspark fra DRs brugere.

Lovgivning eller ikke lovgivning.

Det var det store spørgsmål, da tre ligestillingsemner blev taget op til diskussion tidligere på aftenen.

Klokken 18.15 havde DR Update SF's ligestillingsordfører Pernille Vigsø Bagge i studiet sammen med ligestillingsminister Lykke Friis til en debat om prostitution, barsel og kvindekvoter i danske bestyrelser.

Og selv om de to politikere var helt enige om målene - nemlig flere kvinder i bestyrelser, mere barsel til mænd og udryddelse af prostitution - så var de dybt uenige om metoderne til at opnå dem.

Mænd udpeger mænd

Det første emne på programmet var kvindekvoter i danske bestyrelser. Hvor Pernille Vigsø Bagge gerne så en lov, der sørger for, at mindst 40 procent af alle virksomhedsbestyrelser skal bestå af kvinder, vil Lykke Friis en anden vej:

- Jeg er overbevist om, at mænd og kvinder er lige vakse, og at der er tale om talentspild. Men når det er sagt, så mener jeg, at det er virksomhedernes ret selv at sammensætte deres ledelse, siger ligestillingsministeren.

Men det er ikke nok, mener Pernille Vigsø Bagge:

- Vi har diskuteret det her i ti år, uden at der er sket det store. Det er vaner og traditioner, der gør, at mændene i de her bestyrelser har det med at udpege mænd, der ligner dem selv til forveksling. Derfor er det svært for kvinder at bryde igennem glasmuren.

Vil ikke være overdommer

Enigheden mellem de to politikere bliver ikke større, da vi springer til emne nummer to, nemlig barsel.

Også her nikker de begge til ja til, at flere mænd bør tage mere barsel, men det er kun SF, der mener, at staten bør regulere orloven med et lovindgreb.

Nærmere bestemt ved at øremærke 12 uger af barslen til faderen, fordi det ifølge SF er nødvendigt at sende et klart signal til både mødrene, arbejdsgiverne og samfundet generelt.

En holdning, Lykke Friis er lodret imod:

- Jeg vil da ikke gå ind og gøre mig til overdommer for, hvordan den enkelte familie skal organisere sig selv, siger hun.

Studievært: Men de kan åbenbart ikke finde ud af det selv?

- Hvad mener du med at de ikke kan finde ud af det, spørger Lykke Friis:

- Når du siger det, så nedlægger du jo en bestemt norm over den diskussion og siger, at det skal være sådan, at faren også går på barsel. Jeg kan ikke se hvorfor vi fra statens siden skal bestemme det, siger ligestillingsministeren.

Frit lejde og forbud

Aftenens tredje emne er prostitution. En bruger ved navn Anna Exner Riis spørger via dr.dk/kandidaterne, om det ikke er lidt naivt at tro, at man komme problemet til livs ved hjælp af forbud.

- Jo hvis et forbud stod alene, ville det være meget naivt, siger Pernille Vigsø Bagge, der dog ikke lægger skjul på, at SF er klar til at forbyde prostitution.

- Vi ønsker at prostituerede, der ønsker at komme ud af det får frit lejde hos skat og de sociale myndigheder, vi ønsker at give dem gratis psykologhjælp, og vi ønsker, at der bliver sat ind i forhold til sundhedstilbud. alt det skal være i orden før vi laver et forbud, siger hun.

Rykker ud i baggården

Lykke Friis er enig i at prostitution skal elimineres så vidt muligt. Men hun er dog heller ikke her parat til at lovgive sig ud af problemerne.

- For det første kan vi nok hurtigt blive enige om at man ikke ønsker for sine kusiner eller veninder at blive prostitueret. Men i sidste ende er det jo også her det frie valg om man vi det eller ej, siger hun.

- Erfaringer fra Sverige viser jo også, at når man forbyder prostitution, så rykker det bare ud i baggården, det forsvinder jo ikke. Der skal andre tiltag i gang. Et lovindgreb løser ikke problemerne.

Facebook
Twitter