Alternativet - partiet, der vil afskaffe stress og gøre Danmark total-økologisk

Miljøet, økologisk mad og hjælp til arbejdsløse iværksættere. Læs her, hvad Alternativet står for.

Uffe Elbæk er leder for partiet Alternativet.

Det er ikke tilfældigt, at Alternativets valgplakater er grønne. For miljøet er helt centralt for partiet.

Derudover skal Danmark ikke bare være det bedste land i verden – men også det bedste land for verden.

Her kan du læse, hvad liste Å går til valg på.

En grøn politikAlternativet arbejder for det, som partimedlemmerne kalder en grøn omstilling. Det dækker over et samfund, der bygger på 100 procent økologiske fødevarer, 100 procent vedvarende energi, og hvor al erhvervsstøtte går til bæredygtige virksomheder.

Konkret ønsker partiet, at landbruget inden 2040 er fuldstændig økologisk.

Derfor vil partiet undersøge muligheden for at sænke momsen på Ø-mærkede varer – ligesom vi skal blive bedre til at dyrke jorden på en måde, så vi bliver mindre afhængige af næringsstoffer fra husdyr.

Solenergi er et nøgleord for Alternativet, som vil have, at offentligt nybyggeri skal bruge solenergi.

Partiet forslår, at al erhversstøtte – hvad enten den går til f.eks. kultur eller innovation – udelukkende går til bæredygtige virksomheder. Alene i år modtager erhvervslivet samlet set cirka 36 milliarder kroner i støtte.

30 timers uger

Alternativet taler om menneskeskæbner, som skal sættes i centrum. Mennesker skal ikke være arbejdsstressede – og der skal findes job til arbejdsløse.

Derfor vil partiet over en indfasningsperiode på 10 år nedsætte arbejdstiden til 30 timer om ugen.

Derudover skal der være en timebankmodel, hvor borgere i perioder med overskud kan spare timer op til at holde fri eller gå på nedsat tid i perioder, hvor det er svært at få f.eks. familielivet til at hænge sammen.

Kontanthjælp med mindre kontrol

Alternativet ønsker at forenkle det nuværende kontanthjælpssystem, hvor kontanthjælpen skal erstattes af en fast basisydelse uden særlige kontrolforanstaltninger.

For at bekæmpe den stigende ulighed i samfundet ønsker partiet, at der kommer lavere skat på de laveste indkomster, mens kapital i form af formue, boliger og arv skal beskattes højere.

Ny vækst-målemetode

Alternativet ønsker, at vi måler vækst også på andre parametre end økonomi. Derfor skal der nedsættes et udvalg, der skal kigge på, hvordan et nyt vækstbegreb skal skrues sammen.

Fremover skal der nemlig ikke kun måles på økonomi, men også på trivsel, livsglæde, lighed, fællesskabsfølelse, deltagelses i demokrati m.m.

Bankverdenen skal se anderledes ud

Alternativet vil reformere bank- og finanssektoren – hvor der blandt andet skal være det, som partiet kalder en retfærdig skat på spekulationsgevinster.

Dernæst ønsker Alternativet at forbyde det, som partiet kalder spekulationsforetagender som hedgefonde og kapitalfonde.

Partiet ønsker, at det skal undersøges, om det kan lade sig gøre at indføre en såkaldt 100 procent reserve banking. Den går i meget korte træk ud på, at bankerne ikke kan låne penge ud, som de ikke har i forvejen.

Det vil ifølge partiet blandt andet betyde, at staten får en større indflydelse på rente- og inflationsniveauet, end tilfældet er i dag.

Også pensionskassernes skatteordning vil Alternativet ændre, så den motiverer til grønnere investeringer. Således skal der være en skattefordel ved at investere bæredygtigt.

Iværksættere skal prioriteres

Iværksættelse er for Alternativet central i forbindelse med at få danskerne i arbejde. Derfor vil partiet have, at arbejdsløse, der har bæredygtige forretningsideer og evnerne til at føre dem ud i livet, skal kunne få rådgivning og 80 procent af normal dagpengesats for at forsøge sig som netop iværksættere.

Rådgivning skal være et skræddersyet uddannelses- og mentorforløb med en eller flere kompetente forretningsrådgivere og coaches, der løbende skal vurdere forretningsplan, økonomi, lederskab m.m.

A-kasserne skal evaluere forløbet – og det skal sikres, at mindst 50 procent af virksomhederne overlever.

Efter højst to år skal iværksætteren være i stand til at opretholde egen løn gennem den nyetablerede virksomhed.

Derudover skal der være et fag i skolerne, der hedder iværksætter.

Lettere adgang til Folketinget

Det skal være lettere for danskerne at få behandlet et lovforslag i Folketinget.

Derfor skal systemet indrettes således, at hvis man har 50.000 mennesker, der vil støtte ens lovforslag, skal Folketinget behandle lovforslaget. Støtterne skal kunne findes online, og man skal kunne benytte NemId.

Væk med kontrol

Det, som partiet kalder kontroltrangen, skal afløses af mere tillid til institutioner og medarbejdere, så f.eks. ledere, lærere og pædagoger får mere tid til kerneopgaverne.

Partiet angiver, at de offentligt ansatte bruger 60 millioner arbejdstimer om året på at dokumentere deres arbejde. Det svarer til en time om dagen. Det er den kontrol, som partiet altså vil aflive.

Derudover vil Alternativet skabe et center, som skal rådgive om, hvordan folk kan udvikle nye og bæredygtige løsninger, der kan gavne alle.