Ekspert om positivliste: Staten uddanner ledige til ikke-eksisterende job

Staten tilbyder ledige seks ugers uddannelser i fag, hvor der allerede er jobkø. Ordførere er uenige om, hvorvidt 'positivlisten' skal ændres.

Beskæftigelsesministeriets positivliste er en liste, som angiver de fag, der mangler arbejdskraft. Den afgør også, hvilke seks ugers jobrettede kurser arbejdsløse kan tage - men den er ikke up to date, siger ekspert. (Foto: Thomas Lekfeldt © Scanpix)

Selvom der ifølge Jobnet.dk pt. er 732 jobsøgende til én stilling som anlægsgartner, så står anlægsgartner fortsat på den seneste udgave af Beskæftigelsesministeriets såkaldte 'positivliste'.

Positivlisten er en landsdækkende liste, som angiver hvilke fag, der mangler arbejdskraft. Listen afgør samtidig, hvilke seks ugers jobrettede kurser ledige kan tage.

Men det er problematisk, at den ikke er up to date, mener Bent Greve, som er professor og arbejdsmarkedsforsker på RUC.

- Vi risikerer jo at bruge penge på noget, hvor der ikke er job bagefter. Jeg synes, man bør være mere opmærksom på, at man tilpasser listen løbende, så uddannelserne retter sig mod de fag, hvor der er mangel på job. Uddannelserne skal være mere bredde og give mere generelle kompetencer. Det er helt afgørende, siger han.

På listen står også fag som receptionist, som ifølge Jobnet.dk pt. har 456 jobsøgende per stilling, maskinfører, som har 431 per stilling og specialarbejder inden for jern og metal, som pt. har 553 jobsøgende per stilling.

Venstre: Afgørende at den ofte bliver opdateret

Den landsdækkende positivliste trådte i kraft 1. januar 2015 og er udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet med inddragelse af Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet og i et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

Listen bliver opdateret én gang om året, men det er ikke nok, siger Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen:

- Det er helt afgørende, at den er så opdateret som muligt. Ingen kan være tjent med, at vi uddanner mennesker til brancher, hvor der ingen job skabes, siger han.

SF vil have listen set igennem

Hans Andersen siger dog, at han har en forventning om, at arbejdsmarkedets parter og beskæftigelsesministeriet lever op til det hurtigt ændrende arbejdsmarked.

Det samme har SF, men arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen, synes dog alligevel, at positivlisten skal kigges efter igen.

- Både Bent Greves udtalelse og DR's tal peger jo i retning af, at der er et problem, der skal tages stilling til. Det kunne tyde på, at arbejdsmarkedets parter skal konsulteres en gang mere om, hvorvidt listen skal se ud på den her måde, siger Eigil Andersen.

DF: Listen er for fastlåst

Hverken DF eller Enhedslisten mener, at der overhovedet bør være en positivliste.

- Jeg synes, vi skal væk fra det der med, at de ledige skal være fastlåste i 6-ugers kurser. De skal have kurser, der giver job, og vi vil gerne arbejde på at lave det her om, siger DF's beskæftigelsesordfører, Bent Bøgsted, og fortsætter:

- Det er fint at udarbejde en liste, så man kan se, hvor der er mangel på arbejdskraft, men det skal ikke være så fastlåst, at den ledige ikke selv kan vælge, hvis han eller hun nu ved, at man kan blive ansat et sted.

EL: Ledige skal selv bestemme

Heller ikke Christian Juhl, som er beskæftigelsesordfører for Enhedslisten, mener, at der skal være en landsdækkende liste.

Men modsat DF er det, fordi han mener, at de ledige skal kunne vælge lige det kursus, de vil - uanset, om der ligger et job og venter på dem eller ej.

- Er der nogen, der skal prioritere, så er det de arbejdsløse. Listerne duer ikke. Jeg går ind for, at det er langt bedre, at folk uden uddannelser tager det kursus, de bedst kan lide - det er ikke afgørende inden for hvilken branche. Faglærte har meget bedre muligheder end ufaglærte, siger han.

Ekspert: Fornuftigt at komme igang, men...

Selvom professor og arbejdsmarkedsforsker Bent Greve mener, at positivlisten er problematisk på flere punkter - både når det angår at uddanne folk til job, hvor der i forvejen står en stor kø af ansøgere, og når det kommer til kursets korte varighed, seks uger - så er der også gode ting at sige om den, siger han.

- Det er fornuftigt, at nogen kommer i gang med noget uddannelse og får en større bredde, siger han.

- Man skal bare se på, hvad der er brug for og være velvidende om, at arbejdsmarkedet ændrer sig hele tiden.

Socialdemokraterne er fortrøstningsfulde

Lennart Damsbo-Andersen, som er beskæftigelsesordfører for Socialdemokraterne, mener ikke, at der er grund til at revurdere listen.

- Jeg er egentlig ret fortrøstningsfuld. De folk, der har udarbejdet listen, har kigget i krystalkuglen for at se, hvad der sker fremadrettet, og der kommer vi til at mangle for eksempel anlægsgartnere. Det synes jeg umiddelbart er en fornuftig tilgang, siger han.

Ud over den landsdækkende positivliste, som revideres én gang om året, nemlig 1. januar, så er der også en regional positivliste, som revideres to gange om året, nemlig 1. april og 1. oktober.

De to lister kan dog godt arbejde bedre sammen, mener Lennart Damsbo-Andersen.

- Det næste bliver et regionaliseret tilgang, så vi kan se, hvilke projekter man for eksempel har i støbeskeen i Nordjylland og i Esbjerg, og på den måde kan udbyde kurser til de jobs, der bliver brug for.

Du kan se Beskæftigelsesministeriets landsdækkende positivliste her.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk