FAKTA: Sådan kan myndighederne afvise tilskud til medicin

Myndighederne giver ikke tilskud til recept-medicin, hvis prisen er for høj i forhold til, hvor godt den virker.

Men det er ikke al medicin, der er berettiget til tilskud. Det er noget, Sundhedsstyrelsen afgør efter råd fra Medicintilskudsnævnet. (© DR)

Hvis man køber medicin på recept for mere end 920 kroner på et år, så får man tilskud til det fra det offentlige. Det sker helt automatisk, når man køber medicinen på apoteket. 

Men det er ikke al medicin, der er berettiget til tilskud. Det er noget, Sundhedsstyrelsen afgør efter råd fra Medicintilskudsnævnet. 

I nævnet sidder seks læger samt en repræsentant for henholdsvis regionerne og patienterne.

Når de vurderer, om en ny medicin skal være berettiget til tilskud, skal de ikke kun se på, om lægemidlet virker godt. De skal også se på, om den er pengene værd.

I nævnets retningslinjer står der, at de skal lægge vægt på "om lægemidlets pris står i rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi." 

Bestemt ved lov

Det er medicinalfirmaerne, der søger om, at deres medicin bliver berettiget til tilskud. Og svaret fra Medicinaltilskudsnævnet kan altså blive nej, selvom medicinen måske er lidt bedre for nogen patienter, end en lignende der allerede er på markedet.

- Hvis det nye lægemiddel ikke har væsentlig bedre effekt end de lægemidler, der allerede findes til at behandle den samme tilstand, og hvis prisen er uforholdsmæssigt meget over den eksisterende, så siger vi, at vi ikke kan give generelt tilskud, forklarer formanden for Medicintilskudsnævnet, Palle Mark Christensen.

Der er ingen fast formel for, hvordan man vejer medicinens pris op mod dens virkning.

- Det er loven, der siger, at vi har lov at lave et lægefagligt skøn, og det er det, vi gør, siger Palle Mark Christensen, der udover at være formand for nævnet, også er praktiserende læge.

Der kan gøres undtagelse

Medicintilskudsnævnets vurderinger bliver sendt i høring hos blandt andet patientorganisationer og medicinalfirmaerne, inden Sundhedsstyrelsen træffer afgørelse. 

Hvis det bliver et afslag på, at medicinen generelt kan få tilskud, har patienterne stadig en mulighed. For hvis de har prøvet al det medicin, der allerede findes, og det ikke virker eller har for store bivirkninger, så kan de søge om alligevel at få tilskud. Det kaldes så enkelttilskud.

Ifølge Sundhedsstyrelsen får ni ud af ti, der søger om det, imødekommet ønsket om at få enkelttilskud til en medicin, som der generelt ellers ikke gives tilskud til.

Sparer skattekroner

Men ellers er der også penge at spare for patienterne ved at få den billigere medicin, når Medicintilskudsnævnet har vurderet at en dyrere medicin ikke er pengene værd. 

- Vi vurderer primært medicinen for patienternes skyld, så vi ser på prisen per dag per patient i forhold til, hvordan medicinen virker. Men det er klart, at vi også har overvejelser om, at det skal være bedst for skatteydernes penge, så vi har selvfølgelig også et samfundsperspektiv indover, siger Palle Mark Christensen.