Indvandrere ville have Thorning som statsminister

Socialdemokraterne vinder stort på de ti valgsteder, hvor der er flest indvandrere. Til gengæld sejrer DF og Venstre der, hvor der er færrest.

Mens 80 procent af befolkningen på Københavns 7. Nordlige valgsted er indvandrere, så har de ikke en eneste på Anholt Skole på Anholt. Det kan aflæses på valgresultaterne de to steder.

Hun lovede flere stramninger mod indvandrere og krævede en arbejdsindsats fra dag ét som ny i Danmark.

Alligevel ser det ud til, at Helle Thorning-Schmidt og hendes socialdemokrater var populære hos indvandrerne til det sidste.

På samtlige ti valgsteder i landet, hvor der bor flest indvandrere, blev Socialdemokraterne klart det største parti.

Bedst valgresultat blandt indvandrere fik Socialdemokraterne på valgstedet Strandgårdsskolen i Ishøj, hvor hele 38,7 procent af stemmerne gik til S. Og på samtlige af de ti valgsteder med flest indvandrere, opnåede Socialdemokraterne en stemmeprocent over 26,5 procent.

Det viser en analyse som DR's Undersøgende Databaseredaktion har foretaget på baggrund af valgresultaterne og tal fra Danmarks Statistik.

Indvandrere ville have stemt Helle Thorning til magten

Det sted i landet, hvor indvandrerne udgør det største flertal, er på valgstedet 7. Nord i København. Her er over 80 procent af beboerne i området således indvandrere. Også her blev Socialdemokraterne klart størst, fulgt af Enhedslisten.

På valgstedet 7. nord i København er der næsten 70 procent indvandrere. Og det kan ses på valgresultatet.

Samme billede gentager sig for samtlige de valgsteder, hvor indvandrerne udgør mellem 45 og 80 procent af befolkningen.

Dermed tyder meget på, at hvis indvandrerne havde bestemt, havde statsministeren her til formiddag stadig heddet Helle Thorning-Schmidt.

- Historisk så har Socialdemokraterne altid fået mange indvandrerstemmer, siger Yosef Bhatti, der er valgforsker hos KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

- Vi kan se fra tidligere undersøgelser, at næsten 90 procent af indvandrerne stemmer på rød blok - og af dem stemmer mindst 45 procent på Socialdemokraterne. Så de får virkelig mange stemmer fra indvandrerne herhjemme.

Vestlige indvandrere stemmer DF og S

Ser man nærmere på, hvad vestlige og ikke-vestlige indvandrere stemmer, så sker der dog noget med resultaterne.

For mens de valgsteder, hvor der er flest ikke-vestlige indvandrere, stadig alle domineres af socialdemokratiske vælgere, så er billedet noget anderledes, når man kun ser på de valgsteder, hvor er bor flest vestlige indvandrere.

Her er det lige pludselig også Dansk Folkeparti, der begynder at trække store antal stemmer til sig. På seks ud af de ti valgsteder går flertallet af stemmerne til DF, mens det er Socialdemokraterne, der får flest stemmer i de resterende fire.

Minder mere om danskere

Det viser med største tydelighed, at særligt de vestlige indvandrere minder mere om danske vælgere.

- Vi snakker om nationaliteter som måske har tyske eller svenske aner, og deres måde at stemme på minder utrolig meget om de danske vælgeres, siger Yosef Bhatti til DR Nyheder.

- De har en højere stemmeprocent og stemmer ligeså bredt som resten af os gør.

Samtidig er det formentlig en meget lille del af de vestlige indvandrere, der kan stemme til et folketingsvalg, da størstedelen ikke er danske statsborgere, men blot opholder sig i landet for at arbejde, studere eller bo.

Få indvandrere = DF-præferencer

Helt omvendt bliver billedet, hvis man ser på resultaterne fra de valgsteder i landet, hvor der er færrest indvandrere. På seks ud af de ti valgsteder, hvor der er færrest indvandrere, stemmer flertallet på Dansk Folkeparti. Tre steder stemmer flertallet på Venstre og kun ét sted står Socialdemokraterne stærkt.

På valgstedet på Anholt Skole er der, som det eneste sted i landet, slet ingen indvandrere. Her får Dansk Folkeparti 24,3 procent af stemmerne.

På valgstedet 7. nord i København er der næsten 70 procent indvandrere. Og det kan ses på valgresultatet.

Men også på en række andre valgsteder, hvor indvandrerne kun udgør under to procent af befolkningen, er det DF, der bliver peget på.

Det mener Yosef Bhatti dog skal forklares af andre årsager.

- Fortællingen om indvandrerstemmer er også en fortælling om land og by. Der bor langt flere indvandrere i byerne, mens DF og Venstre historisk står stærkt i landområderne. Og det tror jeg spiller ind på disse valgresultater lige så meget, som antallet af indvandrere i området gør, siger han.

Du kan se mange flere valgresultater og detaljer om dit valgsted på DR's store valgkort lige her

Se blandt andet, hvor meget dine naboer tjener, hvordan de er uddannet, hvor de kommer fra, og hvor gamle de er.