Dansk Folkeparti   Aia Fog

Personlige stemmer

2015: 420
2011: 0

Mærkesager

 • Stil krav til udlændinge på kontanthjælp

  Vi skal stille større krav til indvandrere for at forbedre integrationen. Det bør være et minimumskrav, at indvandrere har bestået den afsluttende prøve på danskuddannelsen med karakteren 4 eller derover for at modtage kontanthjælp, for kan de ikke tale og skrive dansk, står de ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. Indvandrere skal mødes med krav og konsekvens.

 • Mere suverænitet tilbage til Danmark

  Jeg er vred over, hvor meget suverænitet vi i Danmark har afgivet til EU - og hvor lidt indflydelse vi har på de beslutninger, der træffes i Bruxelles. Jeg går ind for EU som et aktivt handelssamarbejde medlemsstaterne imellem, men er stærk modstander af det "Europas Forenede Stater", som EU helt åbenlyst arbejder sig hen imod. Vi skal selv bestemme i vores eget land.

 • Ingen støtte til Hizb ut-Tahrir

  Hizb ut-Tahrir har haft held til at infiltrere Brøndbys foreningsliv og har overtaget en fodboldklub og gjort det nærmest umuligt for andre end troende muslimer at komme i klubben. Sidste år skete det samme i den berømte juletræssag fra Farum, hvor islamister overtog en beboerforening. Derfor skal det gøres umuligt at udnytte offentlige ordninger til at undergrave demokrati og foreningsliv.

15 spørgsmål til Aia Fog

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Aia Fog:

  Jeg er bekymret for reformens effekt: Mange lærere forlader folkeskolen og endnu flere ressourcestærke forældre vælger private tilbud. Det svækker folkeskolen både som (ud)dannelses- og som kulturbærende institution.
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Aia Fog:

  Alle ved, at det er usundt at ryge, og der er indført rygeforbud så mange steder, at det er meget svært at komme til at ryge de i forvejen meget dyre cigaretter. Jeg kan ikke se formålet med en yderligere afgiftstigning.
  Delvist uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Aia Fog:

  Det er for mig helt afgørende, at vi bevarer den frie og lige adgang til sundhedsydelser - herunder også besøg hos den praktiserende læge. Det skal ikke være 100 kr. der skiller folk fra et lægebesøg.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Aia Fog:

  Det er meget væsentligt, at vi har en optimal ældrepleje, hvor de gamles behov for rengøring og personlig pleje imødekommes. Og så er det afgørende, at vi tilbyder vores ældre lækker og veltillavet mad - og ikke trist vakuumpakket mad, der kan få selv den mest sultne til at miste appetitten. Det er en skandale, at så mange ældre skal betale i dyre domme for dårlig mad!
  Delvist uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Aia Fog:

  Det er fint med mig - så længe det har en gavlig effekt på beskæftigelsen og der ikke spekuleres i det.
  Delvist enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Aia Fog:

  Det kommer an på, hvad der menes med det: Det er en god ide at lægge pres på danske virksomheder, så de prioriterer at sørge for ordnede forhold og danske overenskomster for deres underleverandører i Danmark.
  Delvist enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Aia Fog:

  Jeg mener ikke, at vækst i den offentlige sektor er et mål i sig selv.
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Aia Fog:

  Fint nok - men det har altid, altid været et kæmpe problem at få bilisterne til at vælge offentlig transport. Køerne på Køge Bugt-motorvejen i myldretiden taler deres tydelige sprog. Måske man skulle overveje mulighederne for, hvordan man giver folk lov til at køre i deres bil til mindst mulig gene for andre...
  Hverken enig eller uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Aia Fog:

  Vi har lige oplevet tre unge mænd få betingede domme for voldtægt af en unge pige. Det krænker retsfølelsen hos mange. Jeg mener strafferammerne for voldsforbrydelser udnyttes alt for lidt, og at der skulle indføres minimumsstraffe for visse voldsforbrydelser
  Delvist uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Aia Fog:

  I hvert fald har sagerne med Dovne Robert og Fattig Carina vist, at der er grupper, for hvem det enten kan betale sig ikke at arbejde (Carina), eller som lukrerer på det faktum, at vi reelt set har borgerløn i Danmark (Robert). Jeg mener grundlæggende at enhver har en forpligtelse til at forsørge sig selv og sin familie.
  Delvist enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Aia Fog:

  Danmark er et sekulært land baseret på kristne værdier. Det betyder, at man skal skille det religiøse fra det verdslige med de naturlige følger af, at man i flere sammenhænge kan se, at vi er et kristent land (kristne symboler i flag mv.). Men helt grundlæggende skal folks gudsdyrkelse og religiøse vaner henlægges til privaten
  Delvist enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Aia Fog:

  Langt hovedparten af den lovgivning, der vedtages i Danmark stammer fra EU. Det er skræmmende. Vi skal selv regulere vores egne forhold i Danmark og ikke lægge lovgivningskompetencen ud til overnationale myndigheder, der ikke aner noget om, hvordan det er at leve og arbejde i Danmark.
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Aia Fog:

  Jeg betragter U-landsbistanden som en uheldig krydsning mellem aflad og kulturimperialisme. Jeg ville ønske, at den ville gavne de lande, vi vælger at give til langt bedre og være med til at sikre egen evne til at sikre borgerne tryghed og udvikling. Men det er dybest set et bundløst dyb vi hælder penge i (suk).
  Hverken enig eller uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Aia Fog:

  Jeg er tilhænger af, at vi passer på vores miljø og undgår forurening, men: Hvordan kan man forbedre miljøet uden økonomisk vækst? I hvert fald ikke uden at gå ned i levestandard. Det er vist forbeholdt dem, der har råd til det i forvejen og de meget frelste...
  Hverken enig eller uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Aia Fog:

  Det kommer an på, hvem der skal have støtte. Klaus Rifbjerg behøver den i hvert fald ikke. Til gengæld er der god ræson i at sikre, at vi i Danmark har et alsidigt og kvalitativt kulturudbud. Det er vigtigt for befolkningens generelle dannelse - og det kan markedskræfterne ikke ordne.
  Delvist uenig

Fakta Aia Fog

 • ALDER: 52 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: aia-fog.dk

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket