Alternativet   Anders Stjernholm

Personlige stemmer

2015: 1153
2011: 0

Mærkesager

 • Ulighed

  Ulighed er i mine øjne den største udfordring for verden i disse år. Når folk lider nød går det ud over flere ting end bare deres økonomi. De bliver mindre sunde, får dårligere uddannelse, mindre samfundsorienterede og tager ikke de samme hensyn til miljøet. Jeg ønsker, at Danmark bliver et foregangsland, når det kommer til lighed. Et land resten af verden kan lære af.

15 spørgsmål til Anders Stjernholm

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Anders Stjernholm:

  Med den rette blanding af motion, leg og faglighed kan en lang skoledag godt fungere. Men pengene har ikke fulgt med ambitionen bag reformen.
  Delvist enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Hverken enig eller uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Delvist uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Hverken enig eller uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Anders Stjernholm:

  Kriminologisk forskning viser, at straf ikke virker.
  Helt uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Anders Stjernholm:

  Motivationen for at arbejde skal komme fra et positivt sted - ikke fordi man frygter fattigdom.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Anders Stjernholm:

  Årsagen til mit svar er ikke den beskrevne ovenfor. Religionsfrihed handler også om frihed for religion. Især for børn.
  Helt enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Anders Stjernholm:

  Jeg er ny. Det har jeg ikke overblik over endnu.
  Hverken enig eller uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Anders Stjernholm:

  Hvis vi vil have fred i verden, skal vi til at dele mere.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Anders Stjernholm:

  Økonomisk vækst er en diskutabel størrelse. Det er vores miljøproblemer ikke.
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Hverken enig eller uenig

Fakta Anders Stjernholm

 • ALDER: 38 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Bachelor-/diplomuddannelse

WEB: andersstjernholm.dk