SF - Socialistisk Folkeparti   Anders Wolf Andresen

Personlige stemmer

2015: 303
2011: 0

Mærkesager

 • Stop Skattely

  I Danmark betaler vi allesammen skat. Tjener man penge i Danmark, betaler man skat i Danmark. Punktum! Det skal gælde alle - også de multinationaleselskaber. - Kommuner, regioner og staten skal boykotte varer og services fra skattesnyderne - Skattehuller i skattely-lande skal lukkes - SKAT skal intensivere jagten på selskaber, banker og millionærerne, der gemmer penge væk i skattely

 • EU skal styrke miljø og velfærdssamfund

  EU skal bruges til at styrke velfærdssamfundet og miljøet i Danmark og de andre EU-lande. Det skal ske ved at EU har fokus på: - Bekæmpelse af skattely, skattesnyd og anden økonomisk kriminalitet - Bekæmpelse af social dumping, unfair konkurrence og løntrykkeri - Arbejde for et renere miljø med mere vedvarende, grøn energi og færre kemikalier i mad, legetøj og kosmetik.

 • Stop Støjforureningen

  Vi skal bekæmpe den stigende støjforurening fra trafkstøj og byggestøj. - Flere og større støjskærme ved Holbækmotorvejen, Amagermotorvejen og den nye “Ringstedbane” - Begrænse tidsperioden hvor støjende byggeri må fnde sted til mellem kl. 08 og 18 på hverdage - Støjreducerende asfalt

15 spørgsmål til Anders Wolf Andresen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Anders Wolf Andresen:

  Det er selvfølgelig rigtigt vigtigt at børnene stadig har fritid til at dyrke sport , andre fritidstilbud og sociale aktiviteter. Men den længere skoledag hjælper til at styrke fagligheden og eleverne gøres mere uafhængige af foldrænes faglige kunnen og sociale baggrund, da de nu kan lave "lektier" i skolen.
  Delvist uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Anders Wolf Andresen:

  Cigaretter er skyld i alt for mange for tidligere dødsfald og smertefulde kræftsygdomme hos danskerne. Derfor skal vi sætte massivt ind med rygestop-kurser og anden hjælp - og ja, så kan vi også blive nødt til at hæve afgiften en smule.
  Delvist enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Anders Wolf Andresen:

  Nej! Der skal være fri og lige adgang til sundhedsvæsenet i Danmark uanset din økonomiske formåen! Ingen brugerbetaling her.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Anders Wolf Andresen:

  Nej, ældreplejen skal være god, omsorgsfuld og varetages af vores fælles velfærdssamfund. Der skal ikke gå penge fra ældreplejen til overskud til direktører og aktionærer i det private. Desuden har vi set mange private aktører i ældreplejen gå konkurs og efterlade i hundredevis af ældre uden hjælp hver gang, som kommunen så skal forsøge at samle op.
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Delvist enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Anders Wolf Andresen:

  Men forebyggelse er vigtigt! Og oftest billigere for samfundet og menneskeligt en meget bedre løsning båd for offer og gerningsmand.
  Delvist enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Delvist uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Delvist uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Anders Wolf Andresen:

  Det er en falsk modsætning! En stærk grøn profil er noget af det der giver vækst og en stærk økonomi. Den stærke danske vindmølle-industri er det bedste eksempel.
  Delvist enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Anders Wolf Andresen:

  Et rigt kulturliv er en del af et godt samfund. Det er ikke alt kultur der kan sælges eller give overskud. Men derfor kan det stadig være uhyre vigtigt for vores samfund og den danske kultur.
  Helt uenig

Fakta Anders Wolf Andresen

 • ALDER: 35 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: www.anderswolf.dk

BLOG: www.anderswolf.dk