Det Radikale Venstre   Andreas Pourkamali

Personlige stemmer

2015: 344
2011: 0

Mærkesager

 • Uddannelse og iværksætteri

  Jeg mener, at vi ikke kun skal uddanne os til at tage jobs, men til at skabe jobs. Unge skal langt tidligere forstå værdien af at starte egne virksomheder. Samtidig ønsker jeg at sætte mere fokus på dannelsesbegrebet. Det er IKKE et mål for mig, at alle skal læse på universitetet, men at vores unge benytter de fantastiske muligheder, vi har i DK, til at finde deres egen hylde.

 • Fælles europæisk asylpolitik

  Danmark skal træde i karakter som humanitær stormagt og arbejde intensivt for en fælles koordineret asylpolitik i EU. Lige nu kæmper vi om hvem, der kan tilbyde de værste vilkår for flygtninge. I stedet bør Danmark sætte en ny dagsorden og udbrede det til resten af de europæiske lande. Vi skal i EU, have nye fælles mål, der skaber ordentlige forhold for flygtningene.

 • Forsøgsordning med legalisering af hash

  Vi går den forkerte vej i bekæmpelsen af hashhandlen. Vi har i de seneste år været vidne til ubehagelige bandekampe, som har ført til skyderi i gaderne. Jeg mener, en forsøgsordning med lovligt salg af hash er en del af løsningen. Med en legalisering undgår vi at sende vores unge i hænderne på kriminelle. Ved at bringe handlen ud i lyset vil vi også tidligere kunne nå potentielle misbrugere.

15 spørgsmål til Andreas Pourkamali

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Andreas Pourkamali:

  Det er ikke længden af dagen, der er det væsentlige, men hvad den indeholder. Jeg mener, der skal afsættes flere midler til at gøre kvaliteten af indholdet bedre, så det ikke bare bliver 'opbevaring'.
  Delvist uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Andreas Pourkamali:

  Der er hamrende usundt at ryge, hvilket pålægger samfundet kæmpe udgifter i sundhedsvæsenet. Derfor synes jeg godt, man kan overveje at hæve afgifterne.
  Helt enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Andreas Pourkamali:

  Der skal være fri og lige adgang til lægehjælp for alle. Brugerbetaling kan medføre, at folk bliver væk og ikke får diagnosticeret en alvorlig sygdom i tide. Jeg mener i stedet, at man kan overveje en no-show fee på fx 100kr.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Andreas Pourkamali:

  Som udgangspunkt synes jeg ikke, at private virksomheder skal stå for vores ældrepleje. Men i de tilfælde, hvor det står klart, at vi får en bedre service for de samme penge, giver det mening.
  Hverken enig eller uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Andreas Pourkamali:

  Dagpengesystemet er en god forsikring og et vigtigt sikkerhedsnet i et dynamisk arbejdsmarked. jeg er dog i tvivl om hvorvidt en forkortet genoptjening er den rigtige løsning. Målet er jo ikke at være lang tid på dagpenge, men hurtigst muligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
  Delvist enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Andreas Pourkamali:

  Selvfølgelig skal man som firma i Danmark kunne stå inde for sine underleverandørers arbejdsvilkår og dermed drages til ansvar, hvis man vælger en underleverandør, der er på kant med loven.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Andreas Pourkamali:

  Jeg vil både have vækst i den offentlige sektor og skattelettelser - og det ene behøver absolut ikke udelukke det andet.
  Hverken enig eller uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Andreas Pourkamali:

  Som nævnt i et tidligere svar er Danmark et af de mest klimabelastende lande i verden. Derfor skal vi have gjort den kollektive trafik langt mere attraktiv - også udenfor København. Det er afgørende, hvis hovedstaden skal være den vækstmotor, den bør være.
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Andreas Pourkamali:

  Strafferammen er i dag op til 6 år for grov vold og op til 8 år for voldtægt. Det, synes jeg, er passende.
  Helt uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Andreas Pourkamali:

  Kontanthjælpen er allerede meget lav, så jeg tror faktisk ikke, at man får folk i arbejde ved at stramme yderligere. Ydermere vil uligheden øges markant, hvis vi sænker kontanthjælpen og det kan ikke være i nogens interesse. Jeg har tillid til, at langt de fleste ikke er ude på at snyde systemet.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Andreas Pourkamali:

  I Danmark bor der folk med mange forskellige kulturer og religioner, og det mener jeg faktisk er en styrke. Jeg synes, det er fint, at vi så vidt muligt prøver at tage hensyn til hinanden.
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Andreas Pourkamali:

  Hvis Danmark fortsat skal kunne tackle de økonomiske og retslige udfordringer, vi står overfor, er vi nødt til at stå sammen med de andre EU-lande. Danmark har ingen mulighed for at spille solo, når det drejer sig om eksempelvis klima, flygtningestrømme og grænseoverskridende kriminalitet. Og vores EU-forbehold gør det kun sværere at få indflydelse. Vi skal have mere EU, ikke mindre.
  Helt uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Andreas Pourkamali:

  Gennem ulandsbistanden gør vi en afgørende forskel for mange lande og som et rigt vestligt land, kan vi ikke være andet bekendt. Samtidig er ulandsbistanden også en investering i fred og demokrati, som kan danne grundlag for fremtidige samarbejder.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Andreas Pourkamali:

  At sikre miljøet, så vi efterlader et grønnere, sundere og mere bæredygtigt land til dem som kommer efter os, er ikke kun det mest ansvarlige at gøre, det er også god forretning. Derfor handler det ikke om enten eller, men både og.
  Hverken enig eller uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Andreas Pourkamali:

  Man kan kende sit land på dets kulturpolitik. For mange er kultur "nice to have", men ikke "need to have". Jeg mener, det er en helt forkert måde at anskue det på. Vi har brug for kulturen for at udvikle os som samfund og som individer. Midlerne til kulturen skal ikke beskæres, men det kan sagtens være, vi kan forbedre måden, vi yder tilskud til kulturlivet.
  Helt uenig

Fakta Andreas Pourkamali

 • ALDER: 36 år
 • ERHVERV: Ordfører for et parti
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse