Socialdemokratiet   Ane Halsboe-Jørgensen
Valgt

Personlige stemmer

2015: 8285
2011: 5171

Mærkesager

 • Tryghed om velfærden

  Verden forandrer sig. Det samme gør vores arbejdsmarked og vores velfærd. Jeg insisterer på, at vi trods konkurrencen udefra holder fast i fællesskabet og trygheden i vores hverdag. Også i fremtiden skal vi have ordentlig sundhedsbehandling, gode forhold for vores børn og en værdig alderdom.

 • Dansk velfærd og arbejdsmarked

  Jeg er grundlæggende tilhænger af EU. Men jeg er bekymret for konsekvenserne for vores arbejdsmarked og velfærdssamfund. Det er en mærkesag for mig, at vi kan finde en model, hvor dansk medlemskab af EU går hånd-i-hånd med det danske velfærdssamfund og arbejdsmarked, som vi kender og holder af.

 • Vi skal investere i Nordjylland

  Nordjylland er et fantastisk sted. Jeg kæmper for, at vores område fortsat udvikles. Det skal være til at få et arbejde, vi skal have tryghed om vores velfærd, og det skal være muligt at låne penge til et hus. Samtidig skal unge kunne se en fremtid i vores region med arbejde og gode uddannelsesmuligheder i nærheden.

15 spørgsmål til Ane Halsboe-Jørgensen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Ane Halsboe-Jørgensen:

  Med reformen er skoledagene blevet lidt længere. Til gengæld er undervisningen mere alsidig, der er mere leg og motion, og lektierne er overstået, inden skoledagen slutter. Det sikrer dygtigere og gladere elever.
  Delvist uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Ane Halsboe-Jørgensen:

  Vi skal undgå at børn og unge begynder at ryge. Vi ved at prisen har stor betydning for om unge begynder. Derfor skal vi ikke være bange for at bruge prisen som ét af flere redskaber for at holde de unge fra cigaretterne.
  Delvist enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Ane Halsboe-Jørgensen:

  Jeg tror på fri og lige adgang til sundhed.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Ane Halsboe-Jørgensen:

  Vi skal have tryghed om vores kernevelfærd. Jeg er modstander af risikable udliciteringer, der kun går ud på at spare.
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Ane Halsboe-Jørgensen:

  Vi skal sikre større tryghed for danskere, der rammes af arbejdsløshed. Socialdemokraterne har fra dag ét været imod forringelserne af dagpengene.
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Ane Halsboe-Jørgensen:

  vi vil ikke finde os i snyd og unfair konkurrence. Arbejde udført i Danmark skal ske til en løn, man kan leve af, og under arbejdsforhold man ikke bliver syg af.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Ane Halsboe-Jørgensen:

  Der skal være plads til at investere i vores fælles velfærd. Det er for mig meget vigtigere end de borgerliges drøm om skattelettelser til de rige.
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Ane Halsboe-Jørgensen:

  Vi har allerede taget penge fra de udenlandske olieselskaber og brugt til en historisk investering i den kollektive trafik. Samtidig er det vigtigt for mig, at vi fortsat udbygger det danske vejnet og sikrer mobilitet og undgå spildtid i kø. Derfor arbejder jeg bl.a. for en tredje limfjordsforbindelse.
  Hverken enig eller uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Delvist enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Ane Halsboe-Jørgensen:

  Det KAN betale sig at arbejde i Danmark. Hvis der er arbejde at få, har du pligt til at tage det. Reglerne siger, at hvis du siger nej til arbejde, så mister du din offentlige forsørgelse. Samtidig har vi sikret, at det bedre kan betale sig at gå på arbejde ved at give skattelettelser til de lavestlønnede og enlige forsørgere.
  Delvist uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Ane Halsboe-Jørgensen:

  Jeg har stor tiltro til, at de enkelte ledere på vores offentlige institutioner på én og samme tid holder fast i danske traditioner og sikrer, at vi alle sammen kan være her.
  Delvist uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Ane Halsboe-Jørgensen:

  Jeg er tilhænger af dansk medlemskab af EU, men vi skal samtidig kunne holde fast i vores velfærd og vores danske arbejdsmarked.
  Delvist enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Ane Halsboe-Jørgensen:

  Danmark er et af de rigeste lande i verden, og vi har et særligt ansvar for at hjælpe folk i krig og nød.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Ane Halsboe-Jørgensen:

  Vi skal passe på den nordjyske natur. Det kan og skal gå hånd-i-hånd med at skabe vigtige arbejdspladser, der sikrer udvikling i vores region.
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Ane Halsboe-Jørgensen:

  Kultur er vigtig, men hvis vi politisk skal prioritere, er det i krisetider vigtigere for mig, at der er råd til kernevelfærd.
  Delvist enig

Fakta Ane Halsboe-Jørgensen

 • ALDER: 35 år
 • ERHVERV: Folketingsmedlem
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: anehalsboe.dk

Nyhedsoverblikket