Dansk Folkeparti   Anette Skafte

Personlige stemmer

2015: 531
2011: 0

Mærkesager

 • Integration

  Jeg mener ikke det skal være kommunernes pligt, at stå for integrationen af ikke vestlige indvandrere. Man tilsidesætter etnisk danske borgere, på flere områder. Jeg mener asylansøgere skal blive i asylcentrene og ikke ud i kommunerne, som har store udfordringer med at finde boliger og job til indvandrere. De skal ikke integreres men hjælpes tilbage til deres hjemland, når tiden er til det.

 • Dyrevelfærd

  Jeg vil kæmpe og højlydt og bruge min stemme til fordel for dyrene. Strafferammen skal sættes kraftigt op for dyremishandling. Især overfor de mennesker, som udlejer deres dyr til prostitution og driver dyrebordeller i Danmark. •Sagsbehandlingstiden i sager om vanrøgt og mishandling skal nedsættes. •Dyreværns politi, med hjemmel til tvangsfjernels •Stop for rituelle slagtninger

 • Socialpolitik

  Vi har alle ret til en anstændig behandling. Der skal mere fokus på de persongrupper, hvis livsvilkår uforskyldt gør at de modtager offentlige ydelser, er syge, arbejdsløse, nedslidte, hjemløse, psykisk eller fysisk syge. Vi skal undgå yderligere forringelser af deres situation,, ved bedre og hurtigere sagsbehandling. De skal ikke kostes rundt i det ene udrednings forløb efter det andet.

15 spørgsmål til Anette Skafte

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Delvist uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Anette Skafte:

  Jeg mener afgiften på cigaretter er høj nok. Mener der er andre produkter der er mere oplagt at pålægge højere afgift.
  Delvist uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Anette Skafte:

  Vi betaler en høj skat, derfor skal vi ikke have betalt læge besøg. Derimod mener jeg at tandlægebehandling skal ind over skatten.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Anette Skafte:

  Kun hvis det kan gøres uden at pleje og omsorgen af de ældre ikke bliver forringet.
  Delvist uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Delvist enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Anette Skafte:

  Det er grotesk, at voldsmænd ikke bliver straffet meget hårdere. De ødelægger et andet menneskes liv, de bør både have længere straffe, og ikke have alle de goder de har i fængslerne.
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Anette Skafte:

  Kontanthjælpen er helt i bund, og kan ikke blive mindre. Det skal altid kunne betale sig at arbejde, så skatte lettelser i bunden er at foretrække. Desuden mener jeg ikke at asylansøgere skal have offentlige ydelser uden at lave noget.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Anette Skafte:

  Det er en misforstået hensyntagen overfor udlændinge. f.eks. modersmåls undervisning som skal helt væk fra skoleskemaet. De skal i stedet lære at tale dansk i skoler og børneinstitutioner. Halal slagtet kød skal ud af danske institutioner.
  Helt enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Anette Skafte:

  Så længe vi ikke kan yde vores egne borgere en anstændig hjælp, skal der ydes mindre til ulandsbistand.
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Hverken enig eller uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Anette Skafte:

  Den danske kulturskat er helt unik og enestående. Vores kultur er begrebet af det danske folks værdinormer, tro, religion, sprog, sædvaner, holdninger og traditioner. Vi skal værne om vores kultur.
  Helt uenig

Fakta Anette Skafte

 • ALDER: 54 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Gymnasial uddannelse

WEB: www.danskfolkeparti.dk/Lyngby-Taarbæk

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket