Dansk Folkeparti   Anna Hede Christensen

Personlige stemmer

2015: 996
2011: 0

Mærkesager

 • Strammere udlændingepolitik

  Kravene til asyl og familiesammenføring skal strammes, ligesom flygtninge som udgangspunkt skal hjælpes i nærområderne. Indvandring fra ikke-vestlige lande skal begrænses, og kriminelle udlændinge skal selvfølgelig udvises.

 • Mindre EU - mere Danmark

  Danmark skal selvfølgelig være herre i eget hus, og vi skal derfor ikke afgive mere suverænitet til EU. Retsforbeholdene skal bestå - og jeg ser meget gerne flere komme til.

 • Bedre forhold for ældre og svage

  Ældre, svage og handicappede borgere skal tilbydes bedre pleje og omsorg, og indsatsen for forebyggelse, genoptræning og rehabilitering skal styrkes. I hjemmehjælpen skal der være faste hjemmehjælpere og reel brugerindflydelse.

15 spørgsmål til Anna Hede Christensen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Delvist enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Anna Hede Christensen:

  Afgifterne i Danmark er i forvejen rigeligt høje - en stigning i afgifterne på cigaretter, vil kun øge grænsehandlen.
  Delvist uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Anna Hede Christensen:

  Der skal være fri og lige adgang hos lægen eller andre steder i sundhedsvæsenet. En forebyggende eller tidlig sundhedsbehandling redder liv - og kan i sidste ende spare det offentlige for en stor regning.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Anna Hede Christensen:

  Det er et spørgsmål, som skal varetages af den enkelte kommune. Det altafgørende er, de ældre får en tryg og omsorgsfuld pleje.
  Hverken enig eller uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Anna Hede Christensen:

  Det er vigtigt, at vi har et stærkt sikkerhedsnet, hvis man i en periode står uden job. Genoptjeningskravet bør dog følge de økonomiske konjunkturer.
  Delvist enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Anna Hede Christensen:

  Social dumping skal ikke accepteres. Arbejde udført i Danmark skal ske efter gældende overenskomster, og dansk lov.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Anna Hede Christensen:

  Hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes, er det nødvendigt med en stigning på 0,8% i den offentlige sektor, for at holde trit med den demografiske udvikling.
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Anna Hede Christensen:

  Personfarlig kriminalitet skal straffes meget hårdere, end det er tilfældet i dag.
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Delvist uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Helt enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Helt enig

Fakta Anna Hede Christensen

 • ALDER: 27 år
 • ERHVERV: Studerende

WEB: www.annahede.com

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket