Liberal Alliance   Anne Jeremiassen

Personlige stemmer

2015: 335
2011: 0

Mærkesager

 • Mere frihed til at være familie

  - Væk med registreringsafgiften på biler - Bundfradraget skal op, topskatten væk og indkomstskatten ned. - Pengene skal følge barnet. - Mere effektiv offentlig sektor.

15 spørgsmål til Anne Jeremiassen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Anne Jeremiassen:

  Heldagsskolen har annekteret børnenes fritid, og familiens tid med børnene. Mange har nu svært ved at nå til fritidsaktiviteter og sport som før reformen. I stedet for fritid og tid med familien, får børnene nu "voksenstyret leg" og lektielavning overvåget af pædagoger, der er uddannede til noget andet.
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Anne Jeremiassen:

  Det er kun grænsehandlen der vinder på det.
  Helt uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Anne Jeremiassen:

  Det bør dog ikke gælde for børn, ældre og kronikere, og der skal være et loft. Det forudsætter dog en generel sænkning af skatterne.
  Delvist enig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Helt enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Anne Jeremiassen:

  Dels er det noget nær umuligt at håndhæve, dels ødelægger det "Den Danske Model" hvor parterne aftaler vilkårene, dels er det fordyrende for kunderne.
  Helt uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Anne Jeremiassen:

  Produktivitetskommissionen påpeger at hvis alle gjorde det, som der hvor gør det bedst, ville man kunne spare mindst 10 pct. UDEN at det går ud over kvaliteten.
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Anne Jeremiassen:

  Jeg kan ikke se, at det ene udelukker det andet. Kollektiv trafik løser nogle transportopgaver, privatbilisme andre.
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Anne Jeremiassen:

  Den skal finde et niveau der er højt nok til at man kan klare sig i den midlertidige periode man er der, og et lavt nok til at det ikke fastholder folk i forsørgelse.
  Delvist enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Delvist enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Anne Jeremiassen:

  Den bør følge FNs anbefaling, samtidigt kan man understøtte handlen med disse lande.
  Delvist enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Anne Jeremiassen:

  Kunst, kultur og religion bør være private anliggender og ikke noget man påtvinger fællesskabet. Derfor bør den offentlige støtte holdes til at understøtte nationalklenodier og kulturarv.
  Helt enig

Fakta Anne Jeremiassen

 • ALDER: 43 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket