SF - Socialistisk Folkeparti   Bilal Inekci

Personlige stemmer

2015: 480
2011: 1359

Mærkesager

 • Velfærd

  Vi skal fremtidssikre vores velfærd. Morgendagens samfund skal fungere menneskeværdigt. Jeg vil arbejde for - En folkeskole som giver alle børn en god start på livet - En socialpolitik som sikrer trygge rammer for alle borgere - En aktiv integrationspolitik med plads til fællesskab og hensyn til forskelle. Integration er et fælles ansvar - med individuelle løsninger.

 • Miljøet

  Vi skal passe på naturen og være ansvarlige overfor klima- og miljøproblemerne.

 • Integration

  Lokalt vil jeg arbejde for - At styrke den lokale integrationsindsats. Målet er at alle skal være en del af danske samfund - uanset etnicitet - At opgradere natur og miljø. Jeg synes vi skal have en grønnere vestegn, med mindre trafikstøj - At vi sætter gang i et eftersyn af folkeskolen - efter reformen. Hvad er godt, og hvad skal vi forbedre?

15 spørgsmål til Bilal Inekci

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Delvist enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Helt enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Delvist enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Hverken enig eller uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Hverken enig eller uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Helt uenig

Fakta Bilal Inekci

 • ALDER: 60 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Erhvervsuddannelse

WEB: www.bilalinekci.dk