Det Konservative Folkeparti   Casper Strunge

Personlige stemmer

2015: 1137
2011: 0

Mærkesager

 • Nej til generationslån

  Vores børn får en svær fremtid, når staten hvert år låner 10.000 kroner i deres navn og bruger af deres fremtids penge ved at fremrykke skatter på pensioner med mere. Lige nu skylder hver dansker 100.000 kroner til udlandet, og gælden stiger. Generationstyveriet skal stoppe nu. Vi må sætte tæring efter næring.

 • Bekæmpelse af kriminalitet

  Der bliver begået alt for mange indbrud og røverier i Danmark. Hvem bliver den næste, det går ud over? Vi skal have meget hårdere straffe, og udlændinge skal afsone deres fængselsstraffe i deres hjemlande straks efter dom. Vi skal ikke bruge danske skattekroner på deres afsoning her. Derfor skal EU-samarbejdet om kriminalitet øges, og Danmark skal fjerne retsforbeholdet.

 • Omlægning af boligskatterne

  Husejere i Gentofte må gå fra hus og hjem på grund af stigende boligskatter. Det kan ikke være rimeligt. Jeg foreslår, at vi fjerner grundskylden og ejendomsværdiskatten helt og erstatter disse skatter med en ny boligskat på 6.000 kroner pr. år. Efter salg af boligen skal sælger beskattes med 22 procent af overskuddet på handlen efter svensk model.

15 spørgsmål til Casper Strunge

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Casper Strunge:

  Mange skoler leverer ikke "varen" i en række fag, og derfor hjælper det ikke at indføre nye fag som fx understøttende undervisning eller lignende, som ikke gør noget ved problemet. Sæt ind i fagene, lav en bedre læreruddannelse, det er vejen. Mere af det der virker, ikke mere af lommefilosofi.
  Delvist enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Casper Strunge:

  Afgiten er allerede høj, og det er i løsningen. Antallet af rygere falder og ikke mindst blandt unge. Så oplysning er vejen at gå. Afgifter rammer også socialt skævt og gør bare os alle fattigere.
  Helt uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Casper Strunge:

  Der er brug for omfordeling i sundhedssystemet. Det giver ingen mening, at det koster en del at gå til tandlæge, men ikke koster noget at gå til prak. læge. Det giver heller ikke mening at man skal betale fuld pris for briller, men ikke høreapparat. Derfor er en det en god idé med en smule brugerbetaling og en anden fordeling.
  Helt enig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Casper Strunge:

  Udliciteres til dem der kan levere den bedste service og pleje til den bedste pris.
  Helt enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Casper Strunge:

  Der skal være balance mellem kollektiv trafik og privatbilisme.
  Hverken enig eller uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Casper Strunge:

  Tror ikke det er niveauet på kontanthjælp der er problemet, men alle de tillæg man kan få, som gør det uhensigtsmæssigt at tage et arbejde.
  Hverken enig eller uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Hverken enig eller uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Delvist enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Casper Strunge:

  Men kan bruges anderledes.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Casper Strunge:

  Det går hånd i hånd ellers gør det bare os alle sammen fattigere og på sigt er der så ikke råd til at gøre noget for miljøet.
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Casper Strunge:

  Visse projekter skal ikke have penge, da det er svært at se det samfundsmæssige og kulturelt berigende i dem, herunder institutioner som AFUK. Andre skal have mere støtte. Niveauet er passende i dag.
  Delvist uenig

Fakta Casper Strunge

 • ALDER: 46 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Bachelor-/diplomuddannelse

WEB: www.casperstrunge.dk

BLOG: www.casperstrunge.dk

VIDEO: youtu.be/_XUAMTFpspA