Liberal Alliance   Charlotte Bircow Næss-Schmidt

Personlige stemmer

2015: 1366
2011: 0

Mærkesager

 • Et stærkere og sundere Danmark

  De fleste borgere oplever en dagligdag under stort pres både økonomisk og arbejdsmæssigt, med alt for lidt tid til familien, og for lidt frihed til at gøre dét, vi har lyst til. Aldrig har så mange været ramt af stress, depression og andre livsstilssygdomme, og med prognoserne for stigningen af kræfttilfælde med helt op til 30 % over de kommende 10 år, går vi en tid i møde vi slet ikke er klar til

 • Ja til frihandel og nej til forbud

  Vi skal have rystet EU posen og fundet ud af hvad vi egentlig synes EU skal være med til at bestemme. For mange EU forbud spænder ben for den frihed og ret til selv at vælge som vi danskere godt kan lide. VI skal have et stærkere fællesmarked der sikrer fri handel mellem landene. Et EU der satser på det private erhvervsliv og koncentrerer sig om at skabe den bedste klima og energipolitik.

 • Friheden tilbage til skolerne

  Lad folkeskolereformen være valgfri for den enkelte skole, så elever og lærere kan finde den skole, der passer dem bedst. Vi er alle forskellige – heldigvis.

15 spørgsmål til Charlotte Bircow Næss-Schmidt

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Charlotte Bircow Næss-Schmidt:

  Det er ganske forfærdeligt at hver femte barn har droppet fritidsaktiviteten hvad enten det er sport, musik eller skak. Børnene har behov for at udfolde sig på så mange andre områder end dem skolen tilbyder, og det er vigtigt at de får tiden og overskuddet til at dyrke den fritid de har lyst til.
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Charlotte Bircow Næss-Schmidt:

  Stigende afgifter på cigaretter vil medføre øget grænsehandel
  Helt uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Charlotte Bircow Næss-Schmidt:

  Vi skal have fundet en rød tråd i sundhedssektoren. Hvorfor er det gratis at komme på hospitalet når du falder og brækker benet, mens du selv skal betale hvis du falder og knækker alle tænderne. Generelt skal vi have meget større fokus på Sundhedssektoren. Vi kommer til at få flere kræftramte og flere med livsstilssygdomme, så en øget indsats er nødvendig for såvel patienter som personale. Farvel til ventelister, hurtigere udredning, mulighed for valg af behandling i udlandet, næringsrig kost p
  Hverken enig eller uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Charlotte Bircow Næss-Schmidt:

  Vi får en endnu større gruppe af ældre mennesker, da vi både lever længere og "de store årgange" er ved at komme op i årene. Vi skylder vores ældre at give dem en god og værdig alderdom. Ifølge Produktivitetskommisionen løses det bedre og billigere, hvis vi udliciterer mere til private virksomheder.
  Helt enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Charlotte Bircow Næss-Schmidt:

  Ingen nyder godt af at de arbejdsløse er væk i lang tid fra arbejdsmarkedet og det bliver sværere for den arbejdsløse at komme tilbage til arbejdsmarkedet.
  Helt uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Charlotte Bircow Næss-Schmidt:

  Kædeansvar giver to alvorlige problemer. Dels er det et problem for retssikkerheden, at det i praksis vil være noget nær umuligt for privatpersoner og virksomheder at sikre sig, og dels er det en underminering af det danske arbejdsmarkedssystem, hvor arbejdsmarkedets parter fastlægger og håndhæver løn- og arbejdsvilkår.
  Helt uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Charlotte Bircow Næss-Schmidt:

  Mindst 10 % produktivitetsforbedring er hvad Produktivitetskommissionen har fundet ud af der kan hentes i den offentlige sektor alene ved "udbrede bedste praksis". Skattelettelser er nødvendige for vækst, velstand og velfærd.
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Charlotte Bircow Næss-Schmidt:

  Vi har behov for både kollektiv trafik og privatbilisme, ellers er der mange familier der slet ikke vil kunne få hverdagen til at gå op i en højere enhed.
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Charlotte Bircow Næss-Schmidt:

  Vold - og voldtægtskrænkelser skal tages langt mere alvorligt. Straffen for disse forbrydelser er så korte i forhold til eksempelvis straffen for økonomisk kriminalitet.
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Charlotte Bircow Næss-Schmidt:

  Kontanthjælpen i DK er langt højere end i f.eks Sverige. Det gør desværre at nogle bliver fastholdt i systemet. Det skal kunne betale sig at arbejde, samtidig med at vi skal tage os godt af dem der ikke kan.
  Delvist enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Charlotte Bircow Næss-Schmidt:

  Der skal være plads til os alle og alle vore forskellige religiøse synspunkter. Dog må det aldrig tage fokus eller fylde unødigt.
  Delvist enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Charlotte Bircow Næss-Schmidt:

  Vi skal have rystet EU posen og tilbage til det der oprindeligt var meningen med EU, nemlig frihandel, fred og frihed. Vi får alt for mange regler trukket ned over hovedet på os.
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Charlotte Bircow Næss-Schmidt:

  VI skal hjælpe de fattigste lande med at blive bedre til at klare sig selv. De unge skal have mulighed for uddannelse.
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Charlotte Bircow Næss-Schmidt:

  Der børe skelnes mere til proportionerne i miljøpolitikken, således at pengene bruges mere fornuftig.
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Charlotte Bircow Næss-Schmidt:

  Selvfølgelig skal der være støtte til at sikre den nationale kulturarv, hvor vigtige kulturtilbud ellers ville forsvinde.
  Helt enig

Fakta Charlotte Bircow Næss-Schmidt

 • ALDER: 58 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Erhvervsuddannelse

WEB: https://www.liberalalliance.dk/person/9069

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket