Udenfor partierne   Christian Olesen

Personlige stemmer

2015: 0
2011: 0

Mærkesager

 • Dansk deltagelse i BRICS samarbejdet

  Det er yderst vigtigt at Danmark deltager i BRIKS samarbejdet og derved står med i spidsen, for dette nye paradigmeskifte som er ved at finde sted ude i verden. Derfor er det også vigtigt at vi bryder med den Britisk/ Amerikanske geopolitiske konfrontationspolitik. Danmark valgte heldigvis at indgå som grundlæggende medlemmer i AIIB tilbage i marts måned og det er bestemt et skridt i den rigtige.

 • Samarbejde, ikke EU diktatur.

  Jeg mener at EU projektet på mange måder og områder har taget overhånd og faktisk er kørt helt af sporet. I dag bliver Ni ud af ti EU love indført gennem bagdøren, de bliver altså ikke behandlet i folketinget af de folkevalgt, men implementeres administrativt af embedsmænd. Dette undergraver demokratiet og bør ophører øjeblikkeligt. Desuden skal Danmark ikke afgive mere af sin suverænitet til EU.

 • Ændring af pengesystemet

  Dette er ikke en lokal mærkesag, men sammen med de to ovenfor stående, mine tre vigtigste mærkesager.- Vi skal have genindført restriktioner for banker og finansverdenen, der skal ikke være banker som er "too big to fail". De skal deles op i normal bankdrift og i de finansielle spillekasinoer som mange af dem er blevet i dag og de skal fratages privilegiet til at skabe nye penge ud af den blå luft

15 spørgsmål til Christian Olesen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Helt uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Delvist enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Delvist enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Delvist uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Delvist uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Delvist enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Delvist uenig

Fakta Christian Olesen

 • ALDER: 33 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Erhvervsuddannelse