Socialdemokratiet   Christian Rabjerg Madsen
Valgt

Personlige stemmer

2015: 5201
2011: 3722

Mærkesager

 • Lighed i Sundhed

  Socialdemokraterne insisterer på et sundhedsvæsen for alle – uanset pengepungens størrelse. Og vi arbejder benhårdt på, at den ulighed i sundhed der findes i dag, er historie i morgen. I dag lever buschaufføren i gennemsnit 10 år kortere end advokaten. Det skal vi have ændret.

 • Kamp mod social dumping

  Kampen for gode arbejdsvilkår og en ordentlig løn er vigtig både i Danmark og i resten af EU-landene. Vores indsats mod social dumping i Danmark giver nemlig kun pote, hvis Tyskland også følger trop og følger reglerne for fx arbejdsmiljø. Ellers flytter arbejdspladserne bare syd for grænsen, og den slags unfair konkurrence på arbejdsvilkår skal stoppes.

 • Realkredit lån til hele landet

  På Christiansborg vil jeg arbejde for, at der bliver skabt bedre mulighed for at låne til huskøb i hele landet. Danmark knækker midt over, hvis ikke alle danskere har samme fair adgang til realkreditlån.

15 spørgsmål til Christian Rabjerg Madsen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Christian Rabjerg Madsen:

  Folkeskolereformen er en gevinst for eleverne, bl.a. fordi elever fra uddannelsessvage hjem kan få hjælp til lektierne.
  Delvist uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Hverken enig eller uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Christian Rabjerg Madsen:

  Fri og lige adgang til god behandling uanset pungens størrelse er hjerteblod for mig.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Christian Rabjerg Madsen:

  Udlicitering kan i enkelte tilfælde være en god ide, hvis man får mere velfærd for pengene. Men i Kolding har vi set konsekvenserne af udlicitering af ældreplejen. Det dur ikke.
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Christian Rabjerg Madsen:

  Vi skal forsætte kampen mod social dumping
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Delvist enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Delvist enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Delvist enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Delvist enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Delvist uenig

Fakta Christian Rabjerg Madsen

 • ALDER: 32 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: www.facebook.com/rabjerg.madsen