Liberal Alliance   Frank Dahlgaard

Personlige stemmer

2015: 667
2011: 0

Mærkesager

 • Et liberalt velfærdssamfund

  Den socialdemokratiske velfærdsstat skal erstattes af et liberalt velfærdssamfund. Den såkaldte "velfærd" skal begrænses til kernevelfærd. Altså at det offentlige alene tager sig af de virkeligt svage i samfundet - ikke af alle mulige klynkere og nassere, som bare vil have snablen ned i den offentlige kasse. Liberal Alliance har fremlagt en 10-årsplan, der vil øge velstanden (BNP) med 108 mia. kr

 • Ja til Kronen - nej til euroen

  Vi skal deltage i EU-samarbejde, men vi skal deltage som et selvstændigt land med egen valuta (kronen), egen pengepolitik, og valutapolitik og egen lovgivning. Jeg siger JA til EU, men ikke ja og Amen til alt, hvad der kommer fra Bruxelles.

 • Sygefraværet ned i Gladsaxe kommune

  Min bopælskommune, Gladsaxe, der er tæt på at have landets højeste sygefravær blandt kommunens ansatte. skal gennemgå en hestekur, så pengefråds og slendrian og pjækkeri stoppes. Liberal Alliance sidder med et mandat i byrådet og vi er aktive!

15 spørgsmål til Frank Dahlgaard

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Frank Dahlgaard:

  Verdens længste eftersidning, der går ud over børnenes fritidsaktiviteter. Skolen skal være et lærested, ikke et opbevaringssted for børn.
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Frank Dahlgaard:

  Der er ingen afgifter, der skal sættes op, undtagen en afgift på politisk vrøvl! Folk skal have lov til at ryge alt det, som de vil - så længe de ikke generer andre mennesker. Det sidste er vigtigt.
  Helt uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Frank Dahlgaard:

  Vi betaler jo også for at gå til tandlæge. Hvis man ikke kan betale 100 kr. for at gå til læge, så er man nok ikke rigtig syg. Med brugerbetaling kan vi få skatterne ned.
  Helt enig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Frank Dahlgaard:

  Udlicitering til private giver mere konkurrence på både pris og kvalitet. Dyrt og Dårligt skal erstattes af Billigt og Bedre.
  Helt enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Frank Dahlgaard:

  Nej, det skal man ikke. Vi skal være på linje med landene omkring os i denne sag. Det drejer sig ikke om at komme på dagpenge hurtigst muligt, men at komme i arbejde hurtigst muligt. Tag dén, Dovne Robert!
  Helt uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Frank Dahlgaard:

  Man skal ikke være ansvarlig for andres handlinger. Stop formynderiet!
  Helt uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Frank Dahlgaard:

  NEJ! Der skal være vækst i den private sektor, og det kræver, at den offentlige sektors vækst stoppes. Står det til mig, skal det offentlige pengefrådseri afskaffes, og den offentlige sektor slankes betydeligt. Tag dén, socialdemokrater og folkepartister!
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Frank Dahlgaard:

  Der KAN være nogen fornuft i et godt kollektivt trafiksystem, men det skal ikke ske på bekostning af mulighederne for at køre i egen bil. Bilen er frihed på fire hjul.
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Frank Dahlgaard:

  Ja, strengere straffe for grov vold og voldtægt, men - og her kommer en ny tanke: Strengere straffe behøver ikke nødvendigvis være længere straffe. Man kunne måske gøre det mere ubehageligt at sidde i fængsel (stop bygningen af flere fængsler, skær ned på den økologiske mad i fængslerne, skær ned på computere, tv-apparater og øvrig komfort i fængslerne. Det er billigere for skatteyderne, og værre for fangerne: Altså billigere og bedre for os lovlydige borgere, herunder for ofrene og deres pårøre
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Frank Dahlgaard:

  Det skal kunne betale sig at arbejde - også for Dovne Robert og for Fattig-Karina.
  Helt enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Frank Dahlgaard:

  Folk bør efter min opfattelse holde deres religiøse overbevisning for sig selv. Danske institutioner skal selvfølgelig ikke indrette sig efter et religiøst mindretal. Heller ikke et højtråbende mindretal.
  Delvist enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Frank Dahlgaard:

  Danmark skal ikke styres fra hverken Bruxelles eller Frankfurt, men fra København. Vi skal stå vagt om det danske folkestyre. Danmark skal ikke omdannes til en kommune i Europas forenede Stater. Aldrig! Vi skal bevare vores frihed og selvbestemmelse. Konservative har svigtet totalt på dette område.
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Frank Dahlgaard:

  Det er i dag meget svært at finde seriøse projekter at finansiere i U-landene. Danmark er i dag et af de lande, som yder mest bistandshjælp pr. indbygger til de fattige lande - langt mere end tidligere kolonimagter som England og Frankrig. Også langt, langt mere end USA, når der regnes med hjælpen pr. indbygger.
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Frank Dahlgaard:

  Naturligvis skal vi ikke acceptere en uhæmmet økonomisk vækst, som sviner miljøet til. Men vi skal heller ikke falde i den anden grøft. Jeg synes eksempelvis, at de mange vindmøller i Danmark er blevet et miljøproblem. De er grimme at se på og de larmer. Det er et helvede at være nabo til en vindmølle. Tag dén Margrethe Auken!
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Frank Dahlgaard:

  Det er ikke en offentlig opgave at støtte kulturen - og slet ikke i dét omfang, som det sker i dag. Kulturen blomstrer faktisk i lande, hvor kulturstøtten fra det offentlige er beskeden. Brug de offentlige kroner på kernevelfærd, ikke på kulturstøtte.
  Helt enig

Fakta Frank Dahlgaard

 • ALDER: 73 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: www.friogfrank.dk

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket