Dansk Folkeparti   Helge Larsen

Personlige stemmer

2015: 391
2011: 0

Mærkesager

 • Flygtninge/indvandrere skal bidrage

  Der er ingen religiøse eller kulturelle undskyldninger for ikke at tage anvist arbejde. Nægtes det, stop for kontanthjælp.

 • EU kvæler dansk vækst

  Regerings overimplementering af EU regler koster danske arbejdspladser og svækker vores konkurrenceevne og dermed vækstmuligheder.

 • Metro til Herlev

  Metroen skal ikke stopper i Husum, men videreføres til Herlev. Herlev er den kommende LET-bane en naturlig del af det storkøbenhavnske infrastruktur.

15 spørgsmål til Helge Larsen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Helge Larsen:

  Der skal være mulighed for at dyrke fritidsinteresser og fritidsjob, især et problem hvis afstand til fritidsinteresserne ligger langt fra bopæl
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Helt uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Delvist enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Helt enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Helt uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Helt enig

Fakta Helge Larsen

 • ALDER: 69 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Erhvervsuddannelse

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket