Det Radikale Venstre   Helge Vagn Jacobsen

Personlige stemmer

2015: 276
2011: 0

Mærkesager

 • Kan du selv – skal du selv

  Det kræver at • Flere danskere skal arbejde – så vi har råd til uddannelser, sundhed og til at hjælpe de svageste i samfundet • Alle skal have en chance - også de udsatte børn og unge • Flygtninge skal integreres i samfundet - gennem arbejde og uddannelse • Det skal kunne betale sig - at tage et arbejde

 • Miljøet kender ikke til landegrænser

  Derfor skal Danmark • Være førende inden for vedvarende energi - hellere i dag end i morgen • Stille krav i EU om at beskytte miljøet - på tværs af landegrænser • Styrke det europæiske energisamarbejde - med mindre kul og olie

 • Vi skal leve af de gode idéer

  Derfor er det vigtigt med • Uddannelse og forskning – på højt, internationalt niveau i Lyngby-Taarbæk • Gode vilkår for innovative virksomheder - så de etablerer sig i Lyngby-Taarbæk

15 spørgsmål til Helge Vagn Jacobsen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Helge Vagn Jacobsen:

  For børnene i de mindste klasser kan dagene godt føles meget lange, hvis ikke der veksles mellem stillesiddende og fysisk aktivitet i løbet af dagen.
  Delvist uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Helge Vagn Jacobsen:

  En højere pris på cigaretter vil begrænse forbruget, særligt blandt de unge, der ryger meget, og hvor prisen betyder en del for, hvor meget man ryger.
  Helt enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Helge Vagn Jacobsen:

  Jeg tror en lille brugerbetaling vil regulere, hvor hurtigt man går til sin læge, og det betyder at lægerne ikke skal ind over fx. alle forkølelser, der alligevel går i sig selv igen. Kronisk syge, børn og ældre skal dog fritages for betaling.
  Delvist enig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Helge Vagn Jacobsen:

  Det afgørende er, at vi har en ældrepleje, der er tilpasset den enkelte ældres behov, og den kan så løses af kommunen eller en privat leverandør, det er sådan set underordnet.
  Hverken enig eller uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Helge Vagn Jacobsen:

  Jeg støtter det nuværende dagpengesystem og dermed genoptjeningskravet. Viser beregninger fra en ny dagpengekommission entydigt, at flere pesoner hurtigere finder et nyt job, hvis man ændrer på genoptjeningskravet, skal vi se på det.
  Helt uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Helge Vagn Jacobsen:

  Når virksomheder arbejder i Danmark skal de have ansvar for at også deres underleverandører i Danmark overholder danske regler.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Helge Vagn Jacobsen:

  Vækst i den offentlige sektor kan aldrig blive et mål i sig selv, og skattelettelser kan være fornuftige, hvis det fremmer motivationen til at tage et arbejde.
  Hverken enig eller uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Helge Vagn Jacobsen:

  Kollektiv trafik er vigtig at prioritere, men selvfølgelig skal der ske en løbende udbygning af vejnettet.
  Delvist enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Helge Vagn Jacobsen:

  Strafferammen er hævet til et fornuftigt niveau. Det er til gengæld vigtigt hurtigere end i dag at få afgjort voldssager af hensyn til retsfølelsen og trygheden hos den voldsramte.
  Helt uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Helge Vagn Jacobsen:

  Kontanthjælpen er i dag kun lige til at leve for, og der er intet der tyder på, at endnu lavere kontanthjælp vil motivere flere til at komme i arbejde, så længe kontanthjælpen ligger under, hvad man vil kunne tjene ved at arbejde. Lavere kontanthjælp vil kun skabe større fattigdom, hvilket rammer børnene hårdest.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Helge Vagn Jacobsen:

  Vi skal gensidigt tage hensyn til religiøse minoriteter i det offentlige rum - men religion er først og fremmest en privat sag, der ikke skal bestemme over, hvorledes vi alle skal opføre os på offentlige institutioner.
  Delvist uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Helge Vagn Jacobsen:

  EU er helt afgørende for at løse grænseoverskridende problemer med kriminalitet, miljø, klima og sikkerhed. Men EU skal have fokus på de store grænseoverskridende udfordringer og ikke på detailreguleringer i de enkelte lande.
  Helt uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Helge Vagn Jacobsen:

  Bistanden til verdens fattigste lande er en afgørende forudsætning for større fred og stabilitet i disse lande, med følgende færre flygtningestrømme.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Helge Vagn Jacobsen:

  I Danmark skal vi holde miljøflaget højt, og det kan på den korte bane koste lidt ekstra for erhvervslivet eller forbrugeren, men det kommer tifold igen - og så er vi også med til at sikre, at vores børn og børnebørn kan være på denne jord.
  Delvist enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Helge Vagn Jacobsen:

  Den offentlige kulturstøtte er i forvejen ikke særlig høj, og i et lille land som Danmark, er det vigtigt at støtte kulturlivet.
  Helt uenig

Fakta Helge Vagn Jacobsen

 • ALDER: 56 år
 • ERHVERV: Folketingsmedlem
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: www.helgevagnjacobsen.radikale.dk

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket