Liberal Alliance   Henrik Dahl
Valgt

Personlige stemmer

2015: 2902
2011: 0

Mærkesager

 • Mere samfund

  Jeg ønsker en kulturændring, hvor der gives mere magt, ansvar og kapital til det civile samfund og markedet, frem for at vi fra politisk hold i kommune og stat skal have en finger med i alting.

 • Decentralsering

  Mere magt til de enkelte medlemsstater

 • Styrk landdistrikterne

  Sydjylland lever, og sydjylland kan! Christiansborg skal bare give vores region lov til at vækste: planloven skal løsnes, registreringsafgiften skal væk, miljøreglerne skal lempes, muligheder for byggeri i det åbne land skal øges... Vi skal kort sagt blande os mindre fra politisk hold.

15 spørgsmål til Henrik Dahl

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Helt uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Henrik Dahl:

  Ligesom i Sverige og Norge. Brugerbetalingen rammer selfølgelig ikke kronisk syge mv..
  Helt enig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Helt enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Henrik Dahl:

  Privatbilisme er en nødvendighed rigtig mange steder i Danmark, såvel som i Syd og Sønderjylland. Dermed ikke sagt, at den kollektive trafik skal droppes. Vi skal lave kollektive løsninger hvor det giver mening, men ikke blot for at lave dem.
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Helt enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Henrik Dahl:

  Vi skal undgå bederum på skoler, forbud imod svinekød på offentlige arbejdspladser etc.
  Helt enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Henrik Dahl:

  Frihandel vil til enhver tid være en bedre og mere stabil løsning end bistad og subsidier.
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Henrik Dahl:

  Vi skal droppe vores tankegang om, at landdistrikterne skal ligne en blanding mellem en Disneyfilm og et guldaldermaleri. Vores landdistrikter har også ret til at vækste, det skal lovgivningen ikke bremse mere end højest nødvendigt.
  Helt uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Henrik Dahl:

  kulturen skal i højere grad fremmes af civilsamfundet frem for af kulturministeriet.
  Helt enig

Fakta Henrik Dahl

 • ALDER: 59 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Ph.d.-uddannelse

WEB: sydjyllandlever.dk

BLOG: sydjyllandlever.dk

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=B1Z1s9b_ZN8