Det Konservative Folkeparti   Henrik Sørensen

Personlige stemmer

2015: 200
2011: 180

Mærkesager

 • Afskaf ejendomsskatten

  Ejendomsskatterne er steget kraftigt de seneste år og vil fortsætte med at stige i de kommende år. Mange betaler i dag mere end 40.000 i ejendomsskatter hvert år. Det truer mange familiers økonomi. Det er forkert, at man skal betale skat for at bo i sit eget hjem. Ejendomsskatter skal afskaffes.

 • Vi skal skabe vækst

  Vores skatter og afgifter er så store, at de koster os mange tusinde arbejdspladser hvert år. Vi har brug for en skattereform, der letter skattebyrden for alle. Vi skal afskaffe topskatten, så ingen betaler mere end 40% i skat. Afgifter på fødevare, der gør mad dyrere end i Tyskland og Sverige, skal afskaffes.

 • Tryg i eget hjem

  Danmark er det land i EU, hvor der begås flest indbrud. Det skal stoppes. Vi skal have mere politi på gaden til at opklare forbrydelserne. Lovlydige borgere skal færdes trygt i eget hjem og forbrydere sikkert i et fængsel. Kriminelle udlændinge skal udvises.

15 spørgsmål til Henrik Sørensen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Helt uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Delvist enig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Helt enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Delvist uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Henrik Sørensen:

  Der må gælde almindelige regler om ansvar og erstatning. Virksomhederne skal ikke pålægges kontrol af noget de ikke kan kontrollere.
  Delvist uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Delvist enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Henrik Sørensen:

  Bedst om am-bidraget blev afskaffet. Det er en strafskat på arbejde.
  Delvist enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Hverken enig eller uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Delvist uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Delvist enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Henrik Sørensen:

  Forkert formuleret spørgsmål. Men kan godt passe på miljøet og få økomisk vækst.
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Delvist enig

Fakta Henrik Sørensen

 • ALDER: 53 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat

WEB: www.henriksoerensen.dk

BLOG: henriksoerensen.dk/wordpress