SF - Socialistisk Folkeparti   Holger K. Nielsen
Valgt

Personlige stemmer

2015: 1578
2011: 3360

Mærkesager

 • Dagpengeløsning nu

  Jeg vil have en dagpengeløsning nu, fordi dagpengeproblemet ikke går væk af sig selv. SF vil halvere genoptjeningskravet til 6 måneder og give alle ledige ret til 3 års dagpenge. Dermed undgår vi, at mange mennesker står uden forsørgelse, på kontanthjælp eller på en af de midlertidige ydelser, som gradvist vil blive udfaset. For disse mennesker er fremtiden usikker. Det kan vi ikke være bekendt.

 • En ikke militaristisk udenrigspolitik

  Danmark og EU skal ikke være et krigerisk kontinent. Vi skal i stedet satse på det, vi er allerbedst til: udviklingsbistand, diplomati og politiske løsninger. SF kæmper fortsat for, at udviklingsbistanden skal tilbage til 1 pct. af bruttonationalindkomsten med særligt fokus på fattigdomsbekæmpelse, menneskerettigheder, kvinders vilkår, og bæredygtighed.

 • Letbane 3 = færre støjgener for borgerne

  Letbanen Ring 3 er en vigtig skridt i udviklingen af den kollektive trafik på Vestegnen. Vi skal også i fremtiden have mere kollektiv trafik, så vi gør det lettere for borgerne at lade bilen stå. Færre biler medfører færre støjgener for borgere, der bor langs trafikerede færdselsårer. Jeg går blandt andet til valg på, at borgerne på Vestegnen skal leve med mindre trafikstøj.

15 spørgsmål til Holger K. Nielsen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Holger K. Nielsen:

  De lange skoledage betyder mulighed bl.a.for motion der fremover vil forebygge sygdomme. hermed også større koncentration for børnene i undervisningen.
  Helt uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Holger K. Nielsen:

  Cigaretter er ganske sundhedsskadelige derfor mener jeg priserne skal sættes gradvist op.
  Helt enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Holger K. Nielsen:

  Det vil være helt urimeligt at ta' brugerbetaling for lægebesøg og vil gi' et større ulighed i vores velfærdssystem.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Holger K. Nielsen:

  Vi vil godt sikre et større tryghed for at de ældre borgere behandles ordentligt.
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Holger K. Nielsen:

  Det er helt overdrevet at man kræver 1 års arbejde for at genoptjene dagpengeretten. Vi kan ikke ha' at folk falder ud af dagpengesystemet og mangler forsørgelse så længe der ikke er de arbejdspladser der skal til.
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Holger K. Nielsen:

  Det er helt urimeligt både overfor ansatte og konkurrencen. Vi skal respektere vores faglige rettigheder vi har i Danmark.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Holger K. Nielsen:

  Der er stadig masser af uløste opgaver i den offentlige sektor så velfærd er vigtigere end skattelettelser.
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Holger K. Nielsen:

  SF har fået løftet niveauet for investeringer bl.a. med vedtagelse af togfonden - der gir hurtigere og billigere og oftere togdrift.
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Holger K. Nielsen:

  Grov vold og voldtægt skal staffes, men vi synes ikke straffen skal være hårdere.
  Helt uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Holger K. Nielsen:

  Det skal og kan betale sig at arbejde - men vi skal sørge for et ordentligt sikkerhedsnet til dem som ikke klarer det - eller er faldet ud af systemet eller er syge.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Delvist uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Holger K. Nielsen:

  På nogle områder er vi underlagt EU reglerne en del - men vi er også nødt til at ha' ens standarder.
  Hverken enig eller uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Holger K. Nielsen:

  Heldigvis er mange lande på vej ud af fattigdom, men vi er nødt til at hjælpe den 3. verden til et bedre liv. Det mindsker også såvel krige som flugt.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Holger K. Nielsen:

  Der er ikke nødvendigvis en modsætning mellem forbedring af miljøet og økonomisk vækst. Derfor synes vi grønne arbejdspladser og grøn energi er vigtigt.
  Delvist enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Holger K. Nielsen:

  Kulturstøtte er nødvendigt for at sikre et rigt og bredt kulturliv.
  Delvist uenig

Fakta Holger K. Nielsen

 • ALDER: 69 år
 • ERHVERV: Folketingsmedlem
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: www.sf.dk

Nyhedsoverblikket