Dansk Folkeparti   Ib Poulsen
Valgt

Personlige stemmer

2015: 2901
2011: 3410

Mærkesager

 • Grænsekontrol. Strammere asylpolitik.

 • Bevarelse af de 4 forbehold.

 • Styrke de nordjyske havne, infrastruktur

  Bevare/øge antallet af statslige arbejdspladser.

15 spørgsmål til Ib Poulsen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Ib Poulsen:

  Ikke så længe tysklands afgiftsniveau, er så lavt. Det vil bare øge grænsehandlen.
  Delvist uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Ib Poulsen:

  Ingen brugerbetaling, gælder også tandlægeregninger.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Ib Poulsen:

  En vækst i det offentlige er nødvendig for at opretholde vores vælfærd. Her kunne der tages fra ulandsbistanden.
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Ib Poulsen:

  I landdistrikterne er man afhængig af bilen, her skal der tages hensyn til det faktum.
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Ib Poulsen:

  Det skal kunne betale sig at arbejde, men ved at gøre det mere attraktiv at arbejde, ikke ved at straffe de svageste i vores samfund.
  Delvist uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Ib Poulsen:

  Det er Danmark, det er vores traditioner der skal respekteres.
  Helt enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Ib Poulsen:

  Og bruges på vores egne borgere.
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Ib Poulsen:

  Vi skal forbedre miljøet, men i samarbejde med erhvervet. Så vores konkurenceevne ikke forringes i forhold til de lande vi konkurere med.
  Helt uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Helt enig

Fakta Ib Poulsen

 • ALDER: 54 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Erhvervsuddannelse