Det Radikale Venstre   Jacob Juul Pedersen

Personlige stemmer

2015: 314
2011: 0

Mærkesager

 • Brug for os - ikke bare plads til os

  At få et job er en vigtig kilde til en god tilværelse. Vores unge mennesker skal have noget meningsfyldt at foretage sig. Samfundet skal bidrage. De, der kan, skal have et job eller en uddannelse. Har man evnerne, har man også forpligtelsen. Offentlige investeringer skal opfylde krav om tilvejebringelse af lokale praktik- og lærepladser.

 • Opvækst og uddannelse

  Vi fik hævet andelen af uddannede pædagoger i Albertslunds børnehaver og vuggestuer. Vi arbejder for, at skolereformen bliver til gavn og glæde for eleverne. Det starter med ordentlige forhold for dem, der passer og underviser vores børn.

15 spørgsmål til Jacob Juul Pedersen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Jacob Juul Pedersen:

  Reformen rummer fine elementer, der kan give det enkelte barn god udvikling. Nogen steder, også i min hjemkommune, er formen dog ikke helt fundet. Det gør ikke noget, at dagen er længere, hvis indholdet i virkeligheden bliver som intentionerne bag reformen.
  Delvist uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Jacob Juul Pedersen:

  Rygning er vel en af de største sygdomsskabere vi har? Jeg tror på at højere afgifter vil afholde unge fra at starte. Heldigvis tyder noget på at nutidens unge har et sundere forhold til rusmidler end min generation. Mange unge fravælger t.eks. alkohol.
  Delvist enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Jacob Juul Pedersen:

  Jeg går ikke ind for at øge brugerbetalingen i Danmark. Man kunne dog se på en evt. omfordeling. Udgangspunktet tages i, at social ulighed skal begrænses.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Hverken enig eller uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Jacob Juul Pedersen:

  Hele grundtanken i dagpengereformen er at man skal bibevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Grundlæggende er det min holdning, at dagpengesystemet bidrager til det i sin nuværende form.
  Delvist uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Jacob Juul Pedersen:

  Det lyder intuitivt rigtigt. Men hvordan skal det i praksis udføres? Der kan blive tale om et kompliceret regelsystem, med kun begrænset effekt.
  Delvist uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Jacob Juul Pedersen:

  De radikale reformer i denne regeringsperiode kan måske betyde, at sektoren kan vækste samtidig med at skat kan sænkes. Vi tør tage beslutninger der rækker langt for landet.
  Hverken enig eller uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Jacob Juul Pedersen:

  Nødvendigt for miljøet.
  Delvist enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Jacob Juul Pedersen:

  Jeg mener at den danske straffelov og vores behandling af kriminelle er i god form. Det er vigtigt at tage højde for ofres restfølelse og hjælpe dem på vej. Men den krænkende har også brug for en chance til.
  Delvist uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Jacob Juul Pedersen:

  Kontanthjælp er en væsentligt understøttende faktor i dagpengereformen. Det kan ikke sænkes.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Jacob Juul Pedersen:

  Danmark er landet, hvor alle har ret til at gøre det de føler er rigtigt under hensyntagen til andre.
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Jacob Juul Pedersen:

  EU er et samarbejde der skal benyttes.
  Delvist uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Jacob Juul Pedersen:

  Vi skal have ulandsbistanden op til mindst 1% af BNP.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Jacob Juul Pedersen:

  Indsatsen for at bedre miljøet giver fundament for at skabe økonomisk vækst. DOLL - Danish Outdoor Lighting Laboratory i Albertslund er et godt eksempel på det. Fremtidens miljørigtige lys skaber vækst i Danmark.
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Jacob Juul Pedersen:

  Kulturen er grundlæggende ekstremt vigtig for os.
  Helt uenig

Fakta Jacob Juul Pedersen

 • ALDER: 47 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: https://www.facebook.com/jjpedersen

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket

Prioriterede nyheder

 1. Ingen kontrol og døtre i en bankboks: 5 vigtige pointer fra Britta Nielsens afhøring

  Britta Nielsens forklaring i retten var både følelsesladet og kritisk over for Socialstyrelsen.