SF - Socialistisk Folkeparti   Jacob Klivager Vestergaard

Personlige stemmer

2015: 215
2011: 0

Mærkesager

 • Godt studeliv & multinational skattesnyd

  Stop for Excelarksnedskæringer i dimensioneringsplanen. I stedet skal der være fokus på et godt og kvalitativt studieliv, både økonomisk, kulturelt og socialt! Stop multinationalt skattesnyd: Danmark bliver årligt snydt for mellem 7 og 14 mia. kr., der kunne bruges på velfærd. Det er ikke fair, at den, der tanker benzin på bilen, betaler mere skat end hele Q8-koncernen.

 • En grøn fremtid

  Massive investeringer i grøn energiforsyning er nødvendigt for fremtidens samfund. Det vil sige, at sol- og vind prioriteres frem for skifergas og andet sort energi.

 • Nej til 3. limfjordsmotorvej over Egholm

  Jeg og SF siger nej til motorvejsbro over Egholm, som vil lukke Aalborg inde i en ubehagelig motorvejsklokke. I stedet skal den nuværende tunnel udvides!

15 spørgsmål til Jacob Klivager Vestergaard

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Jacob Klivager Vestergaard:

  Folkeskolereformen har gjort at både elever og lærere har lange dage, men overordnet giver det mening med længere dage, hvis der bliver undervist med andre tiltag, så folk ikke kun har ”røv til sæde”-undervisning. Det er dog et problem, at det er lærernes forberedelsestid det skal gå ud over.
  Delvist uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Jacob Klivager Vestergaard:

  Jeg mener, at alle der ryger skal have lov til at gøre det. Men vi må også erkende, at det hverken er sundt for den enkelte eller for samfundet, der hvert år skal tage sig af de mange personer, som får helbredsmæssige problemer på grund af rygning. Den enkelte skal have lov til at træffe sit eget valg, men så skal det også finansiere behandlingen. Hvis det ovenikøbet får færre til at starte er det jo bare win-win.
  Delvist enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Jacob Klivager Vestergaard:

  Lægebesøg på 100kr er brugerbetaling, hvilket er den helt forkerte bane at gå ned af. Jeg er selv typen, der lader være med at gå til læge selv om jeg engang imellem burde. Brugerbetaling fjerner muligheder for nogle grupper og det går jeg ikke med til.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Jacob Klivager Vestergaard:

  De borgerliges våde drøm om, at hvis blot offentlige institutioner udliciteres til det private, så løser det hele sig. Det mener jeg grundlæggende er fejlbart. Jeg ønsker i stedet, at vi så vidt muligt holder det på demokratiske hænder så alle får en ordentlig behandling.
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Jacob Klivager Vestergaard:

  Det er jeg slet ikke i tvivl om – en SF-mærkesag. Da man lavede dagpengereformen i 2010 med Thulesen-Dahl i spidsen overvejede man på ingen måde de store konsekvenser det ville få. 40.000 er faldet ud af dagpengesystemet, hvilket gør det væsentligt sværere at komme tilbage igen. Samtidig er trygheden på arbejdsmarkedet faldet drastisk.
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Jacob Klivager Vestergaard:

  Jeg accepterer simpelthen ikke, at virksomheder får udenlandsk arbejdskraft, der i høj grad er underbetalt. For det første underbyder det de danske lønninger, og for det andet truer det fundamentet i vores samfundsmodel. Det samme gælder i øvrigt for de virksomheder, der gemmer penge væk i skattely. – hvor Vi kunne årligt hente imellem 7 og 14 mia kr. der svarer til mellem 165 og 330 folkeskolers drift om året. Hvad kunne vi ikke bruge de penge til?
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Jacob Klivager Vestergaard:

  Jeg mener ikke, at vi skal prioritere skattelettelser over velfærd. Venstre vil nulvækst, hvilket vil ende med at fyre rigtig mange mennesker i den offentlige sektor og dermed gøre velfærden dårligere – hvem skal fyres? Sygeplejersken, lægen eller skolelæreren? Jeg siger nej tak til fyringer!
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Jacob Klivager Vestergaard:

  Det giver sig selv. Én bus med 40 personer kontra 40 biler med hver deres bilist. Der er stor forskel! Vi bliver nødt til at forbedre den kollektive trafik – både fordi den er langt mere bæredygtig, men også fordi der i sidste ende ikke er plads til alle de biler.
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Jacob Klivager Vestergaard:

  Selvfølgelig skal det straffes, hvis man begår grov kriminalitet, men der tales altid om at skærpe straffen, men næsten aldrig om hvordan vi kan forebygge kriminalitet. Det mener jeg man kan gøre igennem mere fokus på uddannelse, arbejde og forebyggelse!
  Hverken enig eller uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Jacob Klivager Vestergaard:

  Man har fuldstændig adopteret Venstres idé om, at den økonomiske gevinst bliver større for folk i arbejde. Faktisk er tilfældet omvendt – sænkes kontanthjælpen kan det betyder dårligere lønninger og dermed kan det i mindre grad betale sig at arbejde.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Jacob Klivager Vestergaard:

  Det er vigtigt, at mennesker bliver godt integreret i Danmark, men samtidig må man også anerkende, at folk er forskellige og har anderledes baggrunde. Det tror jeg skaber et bedre samfund, hvis vi anerkender.
  Hverken enig eller uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Jacob Klivager Vestergaard:

  Beslutninger skal grundlæggende træffes så tæt på borgeren som muligt. Det gælder både med lovgivning fra EU, men også på kommunalt plan. Det kommunale og nationale selvstyre er vigtigt, men der er også lovgivning, hvor vi bliver nødt til at samarbejde med andre lande.
  Delvist enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Jacob Klivager Vestergaard:

  Nej tak. Det er mærkeligt, at højrefløjen, med DF og Venstre i spidsen, altid skal finansiere deres forslag med Ulandsbistanden, hvor man vil tage penge fra verdens fattigste. Det skal vi ikke – det er til gavn for både Danmark og ulandene, at de kommer op og køre økonomisk.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Jacob Klivager Vestergaard:

  Først og fremmest skal det fastlægges, at der ikke nødvendigvis er en modsætning imellem grøn omstilling og økonomisk vækst. Tværtimod. Det er en mærkesag for både mig og SF, at miljøet skal sættes i højsædet. Hvis ikke der gøres noget nu, så har vi til sidst ikke meget plads at leve på. Derfor skal vi værne om vores vand, vores luft og forsøge at gøre noget ved den globale opvarmning.
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Jacob Klivager Vestergaard:

  Det mener jeg ikke den skal. Vi har mange forskellige kulturelle elementer i samfundet som både husker og skaber vores historie. Her skal der være plads til alle, men dansk kultur dækker jo også over fodbold, film og andet kultur, som rigtig mange mennesker er glade for!
  Delvist uenig

Fakta Jacob Klivager Vestergaard

 • ALDER: 29 år
 • ERHVERV: Studerende
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket