Venstre, Danmarks Liberale Parti   Jakob Engel-Schmidt

Personlige stemmer

2015: 2296
2011: 2254

Mærkesager

 • Lavere skat på arbejde og bolig

  Gevinsten ved at tage et arbejde er for lav. Udsendelserne "Blok på bistand" og "Da de fremmede forsvandt" dokumenterer på skræmmende vis problemet. Det skal aldrig kunne betale sig, at vælge sofaen istedet for at arbejde. Derfor skal skatten ned - både i bunden og toppen. Samtidig skal boligejerne kunne sove trygt uden frygt for, at skattestigninger på mursten tvinger familien fra hus og hjem.

 • Behandlingsgaranti på 30 dage

  Danskerne har krav på hurtig udredning og behandling ved sygsom. Derfor vil jeg genindføre behandlingsgarantien, så danskerne frit kan vælge et privat tilbud, hvis ventelisterne på de offentlige sygehuse er for lange. Tryghed og hurtig behandling skal altid komme i første række.

 • Flere politifolk på gaden

  Utrygheden breder sig, når danskerne oplever kriminelle bander, villaindbrud og vandalisme, mens at politiet er langt væk og ventetiden i telefonkøen er urimelig lang. Istedet for at tvinge politiet til at skrive fartbøder, som regeringen gør idag, vil jeg prioritere mere politi på gaden og flere ressourcer til efterforskning. Trygheden kommer i første række.

15 spørgsmål til Jakob Engel-Schmidt

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Delvist enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Jakob Engel-Schmidt:

  Afgiften er tilstrækkelig høj i forvejen og ingen er i tvivl om, at det er yderst skadeligt at ryge tobak.
  Helt uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Jakob Engel-Schmidt:

  Det må ikke være dyrere at gå til læge og tandlæge. Dog ser jeg gerne en lille brugerbetaling hos lægen, hvis det gør besøget hos tandlægen billigere. Idag får du gratis behandling, hvis du falder på cyklen og brækker armen, men skal selv betale en høj pris for tandskaden. Det er ikke rimeligt
  Delvist enig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Jakob Engel-Schmidt:

  Borgerne skal have valgfrihed til selv at vælge den bedste leverandør og de ydelser, der passer til deres liv og tilværelse. Private virksomheder kan løse nogle opgaver bedre og billigere. Dog skal vi altid vælge den leverandør, der giver danskerne mest værdi for skattekronerne.
  Helt enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Delvist enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Jakob Engel-Schmidt:

  Den private sektor er grundlaget for, at vi kan have en god offentlig service. Uden bedre forhold for private virksomheder saver vi den veldfærdsgren over, vi selv sidder på.
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Jakob Engel-Schmidt:

  Jeg mener, begge dele er vigtige og at vi har råd til at investere i begge dele.
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Jakob Engel-Schmidt:

  Særlig grove overfald og voldtægter straffes efter min opfattelse ikke hårdt nok.
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Delvist enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Jakob Engel-Schmidt:

  Det er stærkt kritisabelt af børnehaver og skoler ikke vil servere frikadeller og leverpostej fordi enkelte børns forældre brokker sig. Der er grænser for, hvor meget flertallet skal indrette sig efter mindretallets urimelige ønsker og krav.
  Helt enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Hverken enig eller uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Jakob Engel-Schmidt:

  Jeg mener præmissen er forkert. Danmark har grøn-industri i verdensklasse, hvorfor vækst og grøn omstilling går hånd i hånd.
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Helt enig

Fakta Jakob Engel-Schmidt

 • ALDER: 36 år
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse
 • Jakob Engel-Schmidt har endnu ikke opgivet beskæftigelse

WEB: www.stemjes.dk

BLOG: politiken.dk/debat/profiler/engel-schmidt

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket