SF - Socialistisk Folkeparti   Jan Kjær

Personlige stemmer

2015: 107
2011: 0

Mærkesager

 • Lige muligheder for alle

  Ønsker at ændre den stigende ulighed der findes både økonomisk og sundhedsmæssigt. Man skal have lige ret/mulighed for tilgang til sundhedssystemet uanset om du bor på gaden eller i en dyr villa.

 • Mindre CO2 udslip

  eu skal medvirke til vi på den lange bane sætter målene højre for den fælles miljøpolitik, så alle lande uanset økonomi bidrager til et et øget krav om mindre CO2 udslip.

 • "Modersmålbasseret undervisning i skoler

  Der skal slås et slag for at alle for undervisning på deres modersmål, så det bliver nemmere hverdag for alle. Foilk med anden baggrund end Dansk skal lære dansk ud fra deres eget sprog så det bliver nemmere for disse at blive en del af det samfund de lever i.

15 spørgsmål til Jan Kjær

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Jan Kjær:

  Eleverbe får en mere sammenhængende hverdag, dog skal man i kommunerne i samarbejde med lokale foreninger sørge for at disse bliver bedre til at samarbejde med skolen om evt idrætstimer.
  Helt uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Jan Kjær:

  Hvis man gerne vil have folk til at stoppe skal cigaretter være dyre og ikke blot sættes op med s 2 kroner mig hist og pist.
  Helt enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Jan Kjær:

  Det er vigtigt at alle har lige tilgang til lægen og det ikke er økonomien der bestemmer om du skal gå til lægen.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Jan Kjær:

  Jeg er uenig i den forstand at alle skal have ret til en privat hjemmehjælp hvis man mener man har råd til dette som ældre, men den kommunale sundhedspleje skal tilbyde det en basis pakke som lever om til en vis standard i forhold til den ældres ønsker.
  Delvist uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Jan Kjær:

  Den skal ned på et 1/2 år genoptjenings perioden så folk med sommer job eksempelvis også kan få ret til dagpenge, man betaler trods alt selv til den, lige som forsikringen af dit hus.
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Jan Kjær:

  Vækst i det offenlige øger forbruget hos den private og derved giver den det private arbejdsmarked incitament til at øge arbejdsstyrken.
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Jan Kjær:

  Man skal heller kigge på hvad der for disse mennesker til at udøve denne form for kriminalitet og hjælpe dem.
  Delvist uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Delvist uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Delvist uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Delvist enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Hverken enig eller uenig

Fakta Jan Kjær

 • ALDER: 42 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: 10. klasse