Dansk Folkeparti   Jan Rytkjær Callesen
Valgt

Personlige stemmer

2015: 2972
2011: 0

Mærkesager

 • Landdistrikterne

  Jeg vil gerne kæmpe en kamp for landdistrikterne, der i de senere år har mærket konsekvenserne af den stigende urbanisering og stigende tendens til centralisering i den offentlige sektor.

 • Grænsekontrol

  Samtidig vil jeg som sønderjyde arbejde for øget grænseoverskridende samarbejde (med Slesvig- Holsten), der også indbefatter en øget kontrol ved grænsen. Der er i dag en masse forskellige teknologier til rådighed, ingen siger at løsningen absolut behøver at være en fysisk grænsebom.

 • Als Fyn Forbindelsen

  Als Fyn Forbindelsen kan give os en meget stor udvikling i Vores område med store vækst i Sønderjylland

15 spørgsmål til Jan Rytkjær Callesen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Hverken enig eller uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Helt enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Delvist uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Jan Rytkjær Callesen:

  Hvis det er lige så godt, gerne meget bedre.
  Hverken enig eller uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Delvist enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Delvist enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Helt enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Delvist uenig

Fakta Jan Rytkjær Callesen

 • ALDER: 55 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Erhvervsuddannelse