Enhedslisten - De Rød-Grønne   Jeanne Guldbrand Toxværd

Personlige stemmer

2015: 547
2011: 537

Mærkesager

 • Integration og uddannelse

  Vores uddannelser skal tilføres de midler der skal til for at alle i Danmark kan få den uddannelse de vil have. Folkeskolen skal styrkes så alle kan få en alsidig grunduddannelse. Integration og inklusion af borgere der flytter til Danmark bør være et positivt element i udviklingen af ethvert samfund.

 • Stop frihandelsaftalen med USA

  Denne aftale er omgærdet af hemmelighedskræmmeri og hvad der hidtil er kommet frem er det en sikring af de multinationale selskaber og ikke af almindelige borgeres rettigheder. TTIP er en indskrænkning af demokratiet.

 • Kunst & Kultur

  Kunst og kultur er det der samler os, og inspirerer os til at komme gennem dagligdagen og hverdagslivet. Kunst og kultur skal være tilgængeligt for alle.

15 spørgsmål til Jeanne Guldbrand Toxværd

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Jeanne Guldbrand Toxværd:

  Folkeskolereformen tager desværre ikke afsæt i børns behov for at bevæge sig i forskellige miljøer. En lang skoledag med test skaber ikke læring og kreativitet.
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Delvist uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Jeanne Guldbrand Toxværd:

  Det vil betyde at mange mennesker bliver nødt til at fravælge lægebesøg. På dagpenge og kontanthjælp er der ikke 100 kr i overskud til et lægebesøg
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Jeanne Guldbrand Toxværd:

  Ældreplejen skal indliciteres. Vi har desværre set alt for mange private firmaer gå konkurs, og det har konsekvenser for både de ældre og kommunernes økonomi.
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Jeanne Guldbrand Toxværd:

  Ingen vælger aktivt at være arbejdsløs og alle har ret til forsørgelse
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Jeanne Guldbrand Toxværd:

  Bekæmp social dumping
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Jeanne Guldbrand Toxværd:

  Et velfærdssamfund fungerer kun ved at de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder!
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Jeanne Guldbrand Toxværd:

  Den kollektive trafik skal udbygges
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Jeanne Guldbrand Toxværd:

  Så længe vi ikke forholder os til hvilke strukturer der er baggrunden for vold og voldtægt og gør noget ved disse, må vi konstatere at straf ikke har nogen profylaktisk indvirkning på disse former for kriminalitet
  Helt uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Jeanne Guldbrand Toxværd:

  Kontanthjælp er en midlertidig forsørgelse og det er uanstændigt at mennesker der af forskellige sociale årsager modtager kontanthjælp forarmes og stigmatiseres yderligere
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Jeanne Guldbrand Toxværd:

  Offentlige institutioner tager for få hensyn til at vi lever i en globaliseret mangfoldig verden
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Jeanne Guldbrand Toxværd:

  Tvært i mod!
  Delvist uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Jeanne Guldbrand Toxværd:

  Økonomisk vækst er midlertidig og afhængig af markedskræfter - miljøet er for altid!
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Jeanne Guldbrand Toxværd:

  Kultur er omdrejningspunktet i ethvert samfund og bør derfor understøttes, så vi alle kan få glæde af og inspireres af dygtige kunstnere
  Delvist uenig

Fakta Jeanne Guldbrand Toxværd

 • ALDER: 59 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse