Socialdemokratiet   Jeppe Bruus

Personlige stemmer

2015: 2806
2011: 2706

Mærkesager

 • Tillid til vores offentligt ansatte

  Jeg arbejder for: -At offentligt ansatte får mere frihed til at bruge deres faglighed. -At vi laver færre regler og afskaffer unødvendigt bureaukrati. Vi skal måle på resultaterne af der arbejde, der udføres. Ikke på hvordan arbejdet udføres. Der skal vi stole på medarbejdernes faglighed. -At vi får mere fokus på arbejdsmiljøet og sætter midler af til at forbedre det.

 • EU skal ikke skade vores danske model

  EU-kommissionen har flere gange forsøgt at skade vores danske arbejdsmarkedsmodel. Det skal vi ikke have noget af. EU er et godt projekt, men vi skal kunne udvikle vores velfærd og arbejdsmarked som vi selv ønsker det.

 • Bedre sammenhængende kollektiv transport

  Med Letbanen langs Ring 3 får vi en god tværgående forbindelse, der binder Københavns Omegn bedre sammen. Men vi skal have flere buslinjer også. Og flere forbindelser til og fra København.

15 spørgsmål til Jeppe Bruus

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Jeppe Bruus:

  Jeg synes, at reformen er vigtig for at få alle med. Men implementeringen sker forskelligt i kommunerne. Vi skal derfor hurtigt samle op på, hvad der fungere godt og skidt, så vi kan justere reformen.
  Delvist uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Jeppe Bruus:

  Jeg tænker, at niveauet er meget passende.
  Hverken enig eller uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Jeppe Bruus:

  Brugerbetaling vil have en social slagside. Den enlige mor til tre skal ikke gøre sig økonomiske overvejelser, når hun skal tage stillig til, om hun skal gå til lægen med et hostende barn.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Jeppe Bruus:

  Jeg mener ikke, at vi skal stille krav om udlicitering. Det skal være op til den enkelte kommune, hvordan de indretter sig.
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Jeppe Bruus:

  Med en dagpengeperiode på to år, skal genoptjeningsretten ned fra det nuværende år. Et halvt år.
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Jeppe Bruus:

  Ja, der skal være kædeansvar. Men i respekt for den danske model, skal det i første omkring være arbejdsmarkedets parter, der skal forsøge at forhandle dette hjem. Sådan som det også er lønmodtagerne og arbejdsgiverne, der bestemmer løn og arbejdsvilkår.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Jeppe Bruus:

  Det er vigtigt, at vi udvikler vores offentlige sektor.
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Jeppe Bruus:

  En effektiv, sammenhængende og moderne kollektiv transport er afgørende for at løse de trængselsudfordringer, som vi har i Hovedstadsområdet.
  Delvist enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Jeppe Bruus:

  Voltægt er en alvorlig forbrydelse. Skal straffes hårdt.
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Jeppe Bruus:

  Folk får ikke nemmere ved at komme i arbejde, ved at vi presser dem økonomisk. Med den nye jobbonus, får folk der tager et arbejde en ekstra økonomisk gevinst.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Jeppe Bruus:

  Det tror jeg ikke er tilfældet. Langt de fleste steder løser man hensynet til religiøse minoriteter helt stille og roligt.
  Delvist uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Jeppe Bruus:

  Jeg synes der er flere områder, fx i forhold til vores arbejdsmarked og velfærdsydelser, hvor sammenhængen mellem dansk ret og EU retten ikke hænger godt nok sammen. Og hvor vi bliver pålagt lovgivning, som vi ikke ønsker.
  Delvist enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Jeppe Bruus:

  Vi har voldsomme flygtningestrømme og udbredt fattigdom i verden, som skal afhjælpes.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Jeppe Bruus:

  Det skal gerne være sådan, at de to ring går hånd i hånd.
  Hverken enig eller uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Delvist uenig

Fakta Jeppe Bruus

 • ALDER: 41 år
 • ERHVERV: Ordfører for et parti
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: www.jeppebruus.dk