Socialdemokratiet   Jesper Hostrup Hansen

Personlige stemmer

2015: 133
2011: 0

Mærkesager

 • Et mere solidarisk Danmark

  Vi skal værne om den danske velfærd og holde hånden under de svageste, samtidig med at vi skal gøre mere for at drage de mest udfordrede ind i meningsfyldte fællesskaber, der kan hjælpe den enkelte til at skabe sin egen tilværelse.

 • Et EU, der går foran for klima og miljø

  Klimaet er på katastrofekurs. Det er afgørende, at EU som en stærk spiller i verden går foran for at sikre en omstilling til bæredygtig energi samt beskyttelse af vores miljø og natur.

 • Kloge og ansvarlige arbejdspladser

  Vi skal fortsætte det gode arbejde for at sikre ordentlige vilkår for privat og offentlig beskæftigelse gennem sociale klausuler og opgør med social dumping. Vi skal anspore til at virksomheder tager samfundsansvar gennem at tage elever/lærlinge ind og også understøtter andre virksomheder i lokalsamfundet.

15 spørgsmål til Jesper Hostrup Hansen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Jesper Hostrup Hansen:

  Folkeskolereformen var nødvendig, og resultaterne skal nok vise sig.
  Helt uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Jesper Hostrup Hansen:

  Jeg tror egentlig afgiften er høj nok nu.
  Delvist uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Jesper Hostrup Hansen:

  Ingen brugerbetaling på basale sundhedsydelser, tak.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Jesper Hostrup Hansen:

  Jeg er imod denne udlicitering af kernevelfærd. Det offentlige tilbud er langt hen ad vejen konkurrencedygtigt, og en privat virksomhed skal hente en fortjeneste, som det offentlige altså skal betale. I tilfælde at den private virksomheds konkurs står kommunen alligevel med opgaven.
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Jesper Hostrup Hansen:

  Ændringen af optjeningsreglerne skal rulles tilbage - det vil bl.a. gøre det attraktivt for danske lønmodtagere at søge sæsonarbejde, som arbejdsgiverne hævder i dag kun kan besættes af udenlandsk arbejdskraft.
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Jesper Hostrup Hansen:

  Jeg er ikke helt skarp på juraen her, men mener at muligheden for kædeansvar skal undersøges.
  Delvist enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Jesper Hostrup Hansen:

  Vækst i den offentlige sektor er ikke et mål i sig selv, men nok uundgåeligt i et samfund, hvor bl.a. antallet af ældre stiger. Men vi skal prioritere en god offentlig service over skattelettelser og forsikringsløsninger.
  Hverken enig eller uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Jesper Hostrup Hansen:

  Af hensyn til klimaet SKAL vi gøre op med privatbilismen.
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Jesper Hostrup Hansen:

  Jeg mener straffene er høje nok. Grov kriminalitet skal straffes og bliver straffet. Men jeg deler ikke billedet af, at vi lever i et utrygt samfund med høj kriminalitet.
  Delvist uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Jesper Hostrup Hansen:

  Igen deler jeg ikke opfattelsen af, at det ikke kan betale sig at arbejde; der kan være helt konkrete tilfælde, der måske skal kigges på. Men for folks egen skyld skal vi gøre mere for at give alle muligheden for at blive en del af et arbejdsfællesskab.
  Delvist uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Jesper Hostrup Hansen:

  Sludder! Vi skal behandle medborgere fra andre lande ordentligt - og det indebærer bl.a. at stille krav, f.eks. om at modtage undervisning og leve op til krav, vi normalt stiller til hinanden som medborgere.
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Jesper Hostrup Hansen:

  EU er en vigtig spiller, og Danmarks stemme er med til at sikre god lovgivning i Europa og i verden. Vi sikrer bedst dansk indflydelse ved at gå aktivt ind i samarbejdet.
  Delvist uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Jesper Hostrup Hansen:

  Nej, vi skal stile mod 1% af BNP, som bistanden har været før. Vi skal målrette bistanden til bl.a. lokale initiativer, der arbejder for selvforsyning, undervisning, miljø og demokrati.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Jesper Hostrup Hansen:

  Vi skal søge at komme ud af det økonomiske paradigme, der forudsætter økonomisk vækst for enhver udvikling af vores samfund, og understøtte strukturer, der beskytter miljø og klima.
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Jesper Hostrup Hansen:

  Kulturstøtte er vigtig for at udvikle vores samfund. Vi ville for alvor være fattige, hvis vi ikke understøttede kulturen.
  Helt uenig

Fakta Jesper Hostrup Hansen

 • ALDER: 59 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Bachelor-/diplomuddannelse