Kristendemokraterne   Jihmmy Bach-Friis

Personlige stemmer

2015: 102
2011: 0

Mærkesager

 • Velfærd version 2.1

  Dele af kommunalreformen skal rulles tilbage. Specialområdet for handikap og psykiatri er blevet spare-område i kommunerne. Dagens orden er omsorgssvigt og afspecialisering. 830.000 personer på offentlig forsørgelse er ikke udtryk for solidaritet og omsorg. Det er udtryk for magtesløshed og inkompetence. Vi skal have et opgør med alle-mands-rettigheder på det sociale område.

 • Grænseoverskridende kriminalitet

  Danmark er et åbent demokratisk og rigt samfund og derfor tiltrækkes kriminelle fra andre EU lande til danskernes tag-selv bord. Danmark skal deltage i europæisk politi-samarbejde således at grænseoverskridende kriminalitet som prostitution, terrorisme og bandekriminalitet løses internationalt.

 • Kommunalreformen er et flop

  Kommunalreformen trænger til en revision. Den nuværende struktur er for uensartet. Forskning fra SDU viser at kritisk masse er 50.000 borgere. Alligevel findes der mange kommuner som stadig ikke har forstået formålet med kommunalreformen og derfor ikke får løst en række opgaver bla på specialundervisningsområdet, som godt kan løses i andre kommuner.

15 spørgsmål til Jihmmy Bach-Friis

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Jihmmy Bach-Friis:

  Der er ikke tid til konfirmationsforberedelse og fritidsaktiviteter. Begge ting som er væsentlige elementer i den danske kulturarv.
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Jihmmy Bach-Friis:

  Tobaksrøg er giftig og sundhedsskadelig. Indtægten fra den øgede afgift skal benyttes til oplysningskampagner bla i alle Folkeskolens klasser.
  Helt enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Jihmmy Bach-Friis:

  Nej, i Danmark har vi ret til gratis lægehjælp. I forvejen er det sådan at dem som tjener mindst er mere syge og kommer mindre til læge og tandlæge, så en afgift vil ramme socialt skævt.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Jihmmy Bach-Friis:

  Det er sådan at alderdom ikke er en livstruende sygdom, så ældreplejen kan sagtens udføres på markedsvilkår. Tænk hvis vi kunne få mere for pengene?
  Delvist enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Jihmmy Bach-Friis:

  Dagpengeretten og optjeningstiden skal følge konjunkturen. Så ved tilnærmet fuld beskæftigelse er optjeningstiden mega lang og ved lavkonjunktur skal vi have et system som sikrer at folk ikke skal gå fra hus og hjem.
  Delvist enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Jihmmy Bach-Friis:

  Ingen virksomhed hvad enten den er dansk eller udenlandsk må spekulere i social dumping.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Jihmmy Bach-Friis:

  Vækst i den offentlige sektor er ikke et mål i sig selv. Vi skal have et opgør med alle-mands-rettighed til offentlige ydelser. Det skal kun være dem som har behov for hjælp som skal have offentlig hjælp. Skattelettelser er heller ikke et mål. Skattelettelser rammer socialt skævt og hjælper kun dem som i forvejen har rigeligt. Vi vil hellere have momslettelser på fødevarer. Momslettelser hjælper dem med lav indkomst og momslettelser vil være med til at sætte gang i forbruget.
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Jihmmy Bach-Friis:

  Der skal stillet større miljøkrav til både offentlig og privat befordring. Det kan ikke være rigtigt at vi i 2100-århundrede stadigvæk kører i diesel-tog og diesel-busser. Så al investering i offentlig befordring skal overgå nutidens miljøkrav.
  Delvist enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Jihmmy Bach-Friis:

  Ja selvfølgelig skal det ikke være billigere at begå personkriminalitet end økonomisk kriminalitet. Højere straffe er dog ikke den eneste løsning. Flere resurser til ordenspolitiet, herunder specielt nærpoliti og landbetjente skal have høj prioritet for at synliggøre ordensmagten og forebygge kriminalitet.
  Delvist enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Jihmmy Bach-Friis:

  Det er helt misforstået at kontanthjælp og arbejdsløshed blandes sammen. Det er en syg teknokratisk kassetænkning. Er man i stand til at arbejde og arbejdsløs skal man ikke på kontanthjælp, man skal have understøttelse. Kontanthjælp er for socialt udsatte og folk der ikke kan forsørge sig selv. Kompensationsgraden - forskellen mellem understøttelse og arbejdsindtægt skal dog have en størrelse så det kan betale sig at gå på arbejde.
  Delvist uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Jihmmy Bach-Friis:

  I følge Grundloven er der religionsfrihed i Danmark dog med den formulering at Folkekirken har en særstilling. Dette betyder at alle skal have mulighed for at dyrke deres religion i Danmark. Men når man under misforstået hensyn til minoriteter vælger ikke at etablere et kristent kirkerum på et nybygget hospital, så har den kultur-radikale inklusion taget overhånd. Inklusion handler ikke om at fravælge noget - inklusion handler om at lægge noget til.
  Delvist enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Jihmmy Bach-Friis:

  Det er vigtigt at holde for øje at EU grundlæggende er en 'handelsforening'. EU er altså ikke en social union, hvor alle EU borgere kan modtage sociale ydelser som børnecheck og SU i Danmark fordi de lige har været et smut forbi.
  Delvist enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Jihmmy Bach-Friis:

  Det er ikke kvantiteten som tæller. Det er kvaliteten som er vigtig. Formålet med ulandsbistand er grundlæggende fattigdomsbekæmpelse - noget der er nemt at måle. Det er fejlagtigt at tro at ulandsbistand skal bruges til at påtvinge andre nationer vores værdier og levemåde lige med undtagelse af menneskerettigheder. Hver nationalstat har sin egen historie, kultur og sprog og det er fejlagtigt at tro vi kan betale os til at ændre det.
  Delvist uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Jihmmy Bach-Friis:

  Nu er Danmark en lille økonomi i en globaliseret verden, så vi kan lige vel vænne os til økonomisk vækst er mindre end 1 %. Hvorfor så ikke bruge resurserne på at skabe en bedre verden gennem forskning og udvikling i miljøteknologi. Det vil give en bedre og bæredygtig verden på lang sigt og måske også en økonomisk gevinst.
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Jihmmy Bach-Friis:

  Kulturstøtten skal have den størrelse som kulturstøtten skal have. Da England skulle i krig for 70 år siden og kassen var tom talte Winston Churchill imod at tømme kulturkassen og fylde pengene i krigskassen for som han sagde: Hvis kulturen er væk er der ikke noget at gå i krig for.
  Delvist uenig

Fakta Jihmmy Bach-Friis

 • ALDER: 57 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: www.kd.dk/jihmmy