Liberal Alliance   Joachim B. Olsen
Valgt

Personlige stemmer

2015: 4259
2011: 1932

Mærkesager

 • Det skal altid kunne betale sig at arbejde

  • Ingen skat af de første 7000 kroners månedsløn. • Fjern topskatten. • Lavere skatter og afgifter, så virksomheder får bedre rammevilkår - det vil skabe flere nye job i Danmark.

 • Stop stigninger i grundskylden

  • Ingen urimelige ekstraregninger til boligejerne. • Lavere grundskyld giver familier mulighed for at leve det liv, de ønsker. • Vi skal skabe trygge rammer for familier i egen bolig.

 • Væk med registreringsafgiften

  • Flere skal have råd til en ordentlig og sikker bil. • Biler er nødvendige og øger mobiliteten. • Biler holder samfundet i gang og skaber velstand.

15 spørgsmål til Joachim B. Olsen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Delvist enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Helt uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Helt enig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Helt enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Helt uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Helt enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Delvist enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Hverken enig eller uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Helt enig

Fakta Joachim B. Olsen

 • ALDER: 42 år
 • ERHVERV: Folketingsmedlem
 • UDDANNELSE: Bachelor-/diplomuddannelse

WEB: www.joachimb.dk