Venstre, Danmarks Liberale Parti   Karen Ellemann
Valgt

Personlige stemmer

2015: 7020
2011: 8476

Mærkesager

 • Flere skal tage ansvar

  I Danmark bør det altid være sådan, at den enkelte tager ansvar for sit eget liv og sin familie. Derfor skal vi sikre, at det altid kan betale sig at arbejde. Vi skal have et samfund, hvor ingen er overflødige, og hvor alle bidrager i det omfang, de kan.

 • Bedre uddannelse til vores børn

  En god uddannelse er det bedste, vi kan give vores børn. Med en god uddannelse får man frihed til at bestemme over sin egen situation. Niveauet i skolerne skal derfor løftes markant for både de svage og stærke elever. Det er en investering i vores børns muligheder og i Danmarks fremtid.

 • Hurtigere behandling på sygehusene

  Selv om Danmark er et rigt land, venter alt for mange danskere for længe på at blive behandlet. Det skaber utryghed og går ud over sundheden. Derfor skal vi give patienterne ret til hurtigere behandling, ligesom de har det i vores nabolande. Venstres sundhedspolitik handler ikke om ideologi, men om sund fornuft.

15 spørgsmål til Karen Ellemann

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Karen Ellemann:

  Den gennemsnitlige undervisningstid er gennem årene faldet og derfor er det nye gennemsnit på hhv. 30, 33 og 35 timer om ugen et passende antal, når man tager højde for, hvilket fagligt niveau og hvilken udvikling den enkelte elev skal gennemgå.
  Helt uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Karen Ellemann:

  Skatter og afgifter er rigeligt høje her i landet.
  Helt uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Karen Ellemann:

  Vi har allerede brugerbetaling indenfor sundhedsområdet i dag (eksempelvis hos tandlægen). Jeg er tilhænger af delvis brugerbetaling, men vil ikke samlet set forhøje den, derfor vil der i givet fald blive tale om en omlægning af den nuværende andel af brugerbetaling.
  Hverken enig eller uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Karen Ellemann:

  Jeg tror på det frie valg og mener ikke at det offentlige skal have monopol på at løse opgaverne.
  Helt enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Karen Ellemann:

  For mig er dagpengesystemet ikke støbt i beton. Hvis man inden for den eksisterende økonomiske ramme kan lave et bedre dagpengesystem, så er jeg klar til at kigge på det, når Dagpengekommissionen har offentliggjort sin rapport.
  Delvist uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Karen Ellemann:

  I Danmark skal man overholde danske regler.
  Delvist enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Karen Ellemann:

  Jeg ønsker et udgiftsstop i den offentlige sektor, der betyder at det offentlige har de samme penge til rådighed næste år som i år – inklusiv pris- og lønfremskrivninger.
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Karen Ellemann:

  Der skal være en rimelig fordeling i investeringerne.
  Hverken enig eller uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Helt enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Karen Ellemann:

  Det skal være op til den enkelte ledelse, at afgøre hvad der fungerer bedst.
  Hverken enig eller uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Karen Ellemann:

  Det er for let at sige, at EU 'bestemmer for meget'. Jeg er stor tilhænger af vores indre marked og det betyder, at vi med fordel kan have samme regelsæt i vores lande.
  Helt uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Karen Ellemann:

  I en tid, hvor pengene er knappe, er det naturligt, at vi også kigger på udviklingsbistanden, der er blandt verdens højeste. Vi skal tilpasse vores niveau, så det ligger på 0,7 % af BNI.
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Karen Ellemann:

  Disse er ikke hinandens modsætninger.
  Hverken enig eller uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Karen Ellemann:

  Også her går jeg ind for et udgiftsstop.
  Hverken enig eller uenig

Fakta Karen Ellemann

 • ALDER: 50 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Bachelor-/diplomuddannelse

WEB: www.karenellemann.dk

BLOG: www.karenellemann.wordpress.com