Dansk Folkeparti   Karina Adsbøl
Valgt

Personlige stemmer

2015: 3101
2011: 1748

Mærkesager

 • Ældre, handicappede og syge

  De ældre skal sikres de bedst mulige vilkår. De har været med til at bygge vores samfund op, og derfor skylder vi dem en god alderdom. Mennesker med handicap skal sikres gode vilkår.Samfundet skal prioritere en forebyggende indsats for psykisk, fysisk, socialt udsatte og truede personer. Retssikkerheden skal styrkes. Sagsbehandlingstiderne skal ned. Borgerne skal kende deres rettigheder.

 • Grænsekontrol og opgør med Schengen

  Dansk suverænitet skal bevares. Danmark skal udtræde af Schengen-samarbejdet, vi skal stoppe illegal indvandring og grænseoverskridende kriminalitet. Danmark har retsforbeholdet der inkluderer, Danmarks ret til at føre en selvstændig udlændingepolitik, det vil sige vores ret til selv at fastlægge vores udlændinge-, asyl- og familiesammenføringspolitik. Vi skal være herre eget hus.

 • Tryghed i Sydjylland

  Grænsekontrollen skal genindføres. I vores landsdel ser vi mange hjemmerøverier og indbrud. Det kan standes ved at have en effektiv grænse kontrol.

15 spørgsmål til Karina Adsbøl

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Delvist uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Karina Adsbøl:

  Risiko for øget grænsehandel
  Delvist uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Delvist uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Karina Adsbøl:

  Vi ønsker et lovbestemt kædeansvar
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Karina Adsbøl:

  DF vil gerne sikre en godkernevelfærd. I takt med at der kommer flere ældre og flere sygehusudgifter er behovet for at have en begrænset vækst i den offentlige sektor nødvendigt
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Karina Adsbøl:

  DF er med i aftalen om togfonden
  Hverken enig eller uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Karina Adsbøl:

  Den økonomiske gevinst ved at arbejde skal være større. Man kan evt. i stedet sænke skatten for folk på arbejdsmarkedet med lave indtægter
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Helt enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Karina Adsbøl:

  Vi vil gerne sænke udviklingsbistanden til det niveau, som FN anbefaler. Det vil frigive et par milliarder kroner, som vi kan bruge på mere velfærd for danskerne
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Hverken enig eller uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Hverken enig eller uenig

Fakta Karina Adsbøl

 • ALDER: 43 år
 • ERHVERV: Folketingsmedlem
 • UDDANNELSE: Erhvervsuddannelse

WEB: karinaadsbol.dk