Venstre, Danmarks Liberale Parti   Karl-Erik Høholt Jensen

Personlige stemmer

2015: 649
2011: 704

Mærkesager

 • Et samfund for dem der kan og vil.

  Et Danmark der tager imod dem, der vil integreres og bidrage til et velfungerede samfund. Et samfund der kan fastholde et godt velfærdsniveau og tage hånd om de svageste, og hvor den enkelte borger kan føle sig tryg og hvor der er konsekvens bag evt. straffe

 • Et åbent arbejdsmarked

  Et arbejdsmarked, hvor arbejdskraften frit kan bevæge sig med respekt for de enkelte medlemslandes regler og overenskomster.

 • Sammenhængende regional trafikpolitik

  En lokal og regional politik, der kan løse de fremtidige trafikudfordringer i hovedstadsområdet. S-, Metro-, Letbaner og busruter skal gøres mere sammenhængende og koordineres så ventetider nedbringes. Derved kan den offentlige transport gøres mere attraktiv og presset på vejnettet nedbringes.

15 spørgsmål til Karl-Erik Høholt Jensen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Delvist uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Hverken enig eller uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Karl-Erik Høholt Jensen:

  Mange urelevante lægebesøg kan udgås
  Delvist enig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Delvist enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Hverken enig eller uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Helt enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Delvist enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Hverken enig eller uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Delvist enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Delvist enig

Fakta Karl-Erik Høholt Jensen

 • ALDER: 63 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Erhvervsuddannelse

WEB: karlerikjensen.venstre.dk

Nyhedsoverblikket